Заявления за услуга „Топъл обяд” приемат в Минерални бани

BanyОбщина Минерални бани приема заявления-декларации за кандидатстване по проекта „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19” по Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Документите ще се приемат в Община Минерални бани и всички кметства по селата до 14 януари включително. Заявленията-декларации могат да бъдат изтеглени от сайта на общината.
Услугата се предоставя с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ с продължителност до 27.04.2021 г. и целта ѝ е да бъде намален броят на живеещите в бедност чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Такива са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
Могат да кандидатстват и лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и които нямат близки да им окажат подкрепа. В целевата група влизат още лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Кандидатите ще бъдат одобрени от Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково.