Мехмед Лятиф подготвя последно заседание на ОбС Минерални бани

BanyПредседателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя последното за тази година заседание на местния парламент в Минерални бани. То ще се състои от 14,00 часа на 30 януари в заседателната зала на общината.
Първа от 10,00 часа на 29 януари ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Половин час по-късно започва работа Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Последна за деня се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Всички заседания на комисии ще се проведат в заседателната зала на общината, информира Мехмед Лятиф.