Местният парламент в Минерални бани заседава днес

BanyМестният парламент в Минерални бани заседава днес от 14,00 часа при всички мерки за безопасност. В проекта за дневен ред са включени 6 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за 2020г.
Предстои да бъде приета и Общинска програма за изпълнение на Националната програма и план за действие. Ще бъде обсъдено и приемане на инвестиции в активи в активи публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2019 г. Местните парламентаристи ще се произнесат и по решение за отпускане на дърва за хората, участвали в гасенето на пожари през 2020г., както и за отпускане на еднократни финансови помощи.