Мехмед Лятиф подготвя 9-то заседание на ОбС Минерални бани

BanyПредседателят на ОбС в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя 9-то редовно заседание на местния парламент. В последния работен ден на седмицата той свика постоянните комисии към Общинския съвет. Първа от 10,00 часа заседава Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС.
Половин час по-късно се събра и Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Последна при председателя разгледа предстоящите решения Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Всички заседания се проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки в заседателната зала на Общинския съвет. Заседанието на Общинския съвет ще се проведе от 14,00 часа на 14 декември.
/Снимката към материала е архивна/