БЧК раздава хранителни пакети на социално уязвими в Минерални бани

BanyВ рамките на програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица – план 2019“, Областен съвет на БЧК – Хасково стартира провеждането на съпътстващи мерки на територията на Община Минерални бани. Днес хранителните продукти ще бъдат доставени в селата Сусам, Татарево, Брястово, Спахиево и Сираково.
В рамките на програмата Българският червен кръст ще раздаде пакети с хранителни продукти на уязвими граждани в община Минерални бани. Всеки пакет тежи по 23 кг и съдържа 16 вида хранителни продукта. Списъкът е изготвен от дирекция „Социално подпомагане“, като общият брой на правоимащите от община Минерални бани е 314. Помощта е предназначена за лица и семейства, подпомагани на различни основания. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета. Раздаването на хранителната помощ се извършва по специално утвърден график. Жителите на общинския център получиха своите помощи на 20 октомври. Вчера такива бяха доставени и в селата Караманци, Винево, Боян Ботево, Ангел войвода, Сърница и Колец.