Общинския съвет в Минерални бани провежда осмото си заседание

BanyОбщинският съвет в Минерални бани провежда осмото си редовно заседание от 14,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 6 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на нова Наредба №7 за определяне на местните данъци на територията на община Минерални бани и докладна записка относно поемане на дългосрочен общински дълг.
Местните парламентаристи ще разгледат отчет за състоянието на общинската собственост от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2019 г. Предстои да бъде актуализирана и годишната програма за 2020 г. Съветниците ще разгледат и преиздаване на разрешително за водовземане на минерална вода.