Минерални бани фигурира в карти на траките за златото в Родопите

BanyРайонът на Минерални бани фигурира в карти на траките за златото в Родопите. Многобройните ниши, които са изсечени в скалите на Източните Родопи, познати на всеки планинар, може да се окажат прецизна диаграма на златните залежи в региона, смятат учени. Много преди древните римляни да завладеят днешните ни земи там вече се е добивало злато. Траките най-вероятно са разработили специална информационна система, за да указва къде са находищата.
Нишите в скалите са всъщност карти на мините. Древните са имали изключителни познания в рудодобива и са ги завещали на нас, само трябва да имаме очи да ги видим. „Отидете нагоре по реката и ще видите входовете на древните мини в същите комбинации. Регистрирахме над 80 златни находища при една експедиция. Жилите са хоризонтални. Има ги и сега. Картите на мините, издълбани от траките в скалата, са нещо като перфокарти. Навсякъде, където има обозначена дупка, на нея съответства вход на златен рудник. Например край Ангел войвода и Сърница, където и сега се извършва добив на злато.