Кметът Искендер поздрави общинската администрация за празника

Mumun IskenderКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер поздрави всички служители на общинската администрация за 12 ноември – Деня на българската община.
Уважаеми жители на община Минерални бани, уважаеми служители на Общинска администрация, Позволете ми да Ви поздравя с днешния празник – 12 октомври, Ден на българската община. Община Минерални бани обединява администрация, която е задължена да работи в името на хората и да защитава техните интереси. Искам да изразя моята признателност към всички граждани, заместник-кметове и общински съветници, които ни оказват подкрепа. Благодаря за помощта, обективността и за критиката.
Всички ние, работещите в структурата на местното самоуправление, носим отговорност за решенията си пред всеки един от жителите на община Минерални бани. Наше задължение е да работим за подобряване на условията на живот в нашата община и да превърнем Минерални бани в по-чисто, модерно и уютно място за живеене.
Уважаеми служители, пожелавам ви здраве, благополучие, всеотдайност и много успехи във вашата отговорна спрямо жителите на община Минерални бани работа. Не забравяйте, че към нас са насочени очакванията на съгражданите ни и те най-добре ще дадат оценка на нашата работа.
Честит празник!

В община Минерални бани набират преброители и контрольори

BanyВъв връзка с предстоящото 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., Община Минерални бани обяви процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори. В периода от 15 септември до 30 октомври 2020 г. кандидатите могат да подават необходимите документи.
Кандидатите за преброители и контрольори трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка. При предстоящото преброяване за Минерални бани ще бъдат ангажирани преброители и контрольори, които ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица, да имат средно образование, технически познания и умения за комуникация. В кампанията могат да се включат и студенти.
Преброителите ще бъдат с работно време от 8:00 часа до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебната карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.