Един нестандартен поглед за скалните ниши в Минерални бани

BanyОбщина Минерални бани е мястото с най-голяма концентрация на скални ниши на едно място в Източните Родопи. Тук са открити и най-много мегалитни светилища и това най-вероятно е свързано, че оттук е бил входът към Свещената планина на траките.
Има много и различни хипотези за нишите от мегалитните светилища в Източните Родопи, но една от тях грабва със своето измерение. Тя е на Венцислав Стайков. Ето какво гласи неговата хипотеза за нишите: „От моите безкрайни пътешествия из тези древни светилища, от това което видяха очите ми и почувства душата ми оставам с убеждението, че предназначението на тези сакрални места и естествено на нишите в тях са много по-значими и космополитни, а именно да улавят високо вибрационна енергия и да я разпространяват. В този смисъл нишите са резонатори, приематели и излъчватели на информация, която влиза в съзнанието и в душата на хората, но за жалост обременени от нисши емоции ние все още не сме в състояние да я разчетем. Така че може да се каже, че нишите са една своеобразна енергийна азбука, даряваща ни със знания. Или както веднъж поетично ги видях в едно мое стихотворение като „клавиши на космическо пиано“.