Тракийския университет очаква попълнения от Минерални бани

BanyОбластният управител д-р Стефка Здравкова изрази подкрепата си към филиала на Тракийския университет в Хасково за удължаване срока на кандидатстудентската кампания за допълнителен прием. В тази връзка тя изпрати писмо до кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, в което се казва, че все още има свободни места за допълнителен прием в специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” със срок на обучение 4 години.
За повече информация на сайта на Тракийския университет:
http://www.uni-sz.bg