Приключва разширението на манастира край Кабиле

ManastirРазширението на манастира „Рождество на Пресвета Богородица“, край ямболското село Кабиле, скоро ще приключи. Ще бъдат изградени крило със стопанско предназначение, стаи за настаняване на гостите и многофункционална зала за посетителите. В Обителта се изгражда нова зимна кръстокуполна църква, която ще носи името „Свети Стефан“. Вече са построени осем килии за игуменката и монахините. Предвижда се обособяването на манастирска библиотека с читалня и приемна за гости.
Всичко, направено досега, е благодарение на щедри спонсори, строителни фирми и отделни миряни както от Ямболска и Сливенска област, така и от съседните региони. Със средства от дарения през последните 20 години напълно е обновена църквата, старият олтар е подменен, както и обзавеждането в храма. Вътрешните стени са изцяло изографисани. Построени са нови отделения за покръстване.