Временна комисия по преброяването работи в община Джебел

DjebelВременна Общинска преброителна комисия работи в община Джебел във връзка със Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Председател на комисията е секретарят на община Джебел Хайрие Мехмед, секретар Анелия Бояджиева, младши експерт в ОСИ в Кърджали, ТСБ – Юг. В комисията са включени също представители на общинската администрация и кметове на кметства. Първото заседание на комисията вече е проведено и са приети са правилник за нейната дейност и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението.