Общинският съвет в Минерални бани заседава днес

BanyМестният парламент в Минерални бани провежда шестото си редовно заседание от 11,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 6 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на доклади и годишни финансови отчети за 2019 г. на читалищата от община Минерални бани.
Предстои да бъде актуализирана годишната програма за 2020 г. Сред останалите докладни са определяне и отдаване под наем за 1 г. на маломерни имоти от общинския поземлен фонд и отпускане на еднократни финансови помощи.