Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно днес

BanyМестният парламент в Минерални бани се събира за извънредно заседание днес от 13,00 часа. В проекта за дневен ред са включени 13 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните решения са приемане на Наредба № 5 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани, приемане на общински годишен план за развитие на социалните услуги и приемане на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.
На заседанието предстои да бъде разгледан Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани и актуализация на бюджета за 2020 г. Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат и по отчета за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Минерални бани за 2019 г., както и за предоставяне на безлихвен заем на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. Останалите решения касаят прекратяване на разрешителни за водовземане и откриване на процедури за определяне на концесионери, каза още Мехмед Лятиф.