Най-малко 6 лева милостиня „фитре” дават в Минерални бани

BanyНай-малко 6 лева милостиня „фитре” дават в Минерални бани. Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България е определило милостинята „фитре“ за 2020 година, която се дава през свещения месец Рамазан на социално слаби лица, вдовици да бъде най-малко 6 лева за човек, а нисабът за милостиня (зекята) да е 6 600 лева. Всеки мюсюлманин, който разполага с добри финансови средства, е задължен да дава „фитре“ както за него самия, така и за семейството му. Фитрата трябва да бъде дадена най-късно преди байрамския намаз. Според предание разказано от Пратеника на Аллах (с.а.с.) се казва: „Който я даде (тоест зекят-ул фитр) преди намаза тя ще му бъде приета за фитра, а който закъснее и я даде след намаза, това е само милостиня.“
Районният мюфтия на Хасково уточни, че милостинята „фитре“ се дава от всеки мюсюлманин, независимо дали е богат или е беден. А милостиня (зекят) се дава само от заможни лица, които имат пари или имоти над 6 600 лева. Задължен с даването на милостинята фитр е главата на семейството. Той трябва да даде фитра както за себе си, така и за всички други членове на семейството, които е длъжен да гледа – жена, деца, сестра, майка, баба и т.н. Ако мъж или жена знаят, че никой от тяхното семейство няма да даде фитра за тях, то те са длъжни сами да дадат тази милостиня.