В Минерални бани раздават топъл обяд на 170 нуждаещи се

Bany170 нуждаещи от община Минерални бани получават топъл обяд от 4 май 2020 г. до 19 юни т.г. Социалната услуга стана възможна, благодарение на спечелен проект за „Топъл обяд у дома“ в условията на извънредно положение. Програмата се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане. Хората ще получават топъл обяд за период от 33 работни дни.
Целевите групи, попадащи в обхвата на проекта, са лица с ниски доходи, под линията на бедност, определeна за страната за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Ще бъдат включени възрастни лица над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условия на извънредно положение.
В проекта ще бъдат обхванати и лица, които поради възрастта си или поради трайно увреждане в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или чрез близки ежедневните си потребности.