Безплатен достъп до интернет в парковете на Минерални бани

BanyОбщина Минерални бани реализира проект за безплатни зони с WiFi достъп до интернет в парковете в националния курорт. Това информира кмета на общината Мюмюн Искендер. Идеята е след изтичането на този договор, който е за три години, ние да продължим да поддържаме сами този достъп до интернет, за да улесним гостите на община Минерални бани. Точките за достъп ще са общо 10 на брой, като ще покрият парковите пространства в центъра и край откритата сцена, а една от тях ще бъде в парка на село Караманци, каза зам. кмета на общината Нуртин Сабри.
Минерални бани е една от 63-те български общини, които на втория конкурс се класираха и подписаха споразумения с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа WiFi4EU. Инициативата „WiFi4EU” е насочена към насърчаване на интернет свързаността в местните общности. Безвъзмездните средства по споразумението са под формата на ваучер с еднократна сума в размер на 15 000 евро. Ваучерът може да се използва за инсталиране на изцяло нова публична безжична мрежа, за модернизиране или разширяване обхвата на съществуваща мрежа, като инсталираната мрежа не трябва да дублира съществуващо безплатно частно или обществено предлагане на безжичен интернет с подобни характеристики, включително и качество.
Доставеното и монтирано оборудване и мрежата ще бъдат поддържани за период от 36 месеца. Стойността на ваучера (15 000 евро) ще бъде изплатена от Европейската комисия направо на дружеството за инсталиране на WiFi, след като Европейската комисия получи потвърждение, че WiFi4EU точката за достъп функционира.