В Минерални бани реновират напорен водопровод

BanyВ Община Минерални бани продължават да инвестират в подобряване качеството на живот, като ремонтират водоснабдителните системи. С 5 527 150 лв. от програмата за развитие на селските райони ще бъдат ремонтирани съоръжения в селата.
Става въпрос за рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция „Сърница“ до напорен резервоар, за доизграждане на част от магистрален водопровод от станция „Горски извор“ до тази в „Караманци“, както и на части от отклоненията към населените места. С парите по мярка 7 за основни услуги и обновяване на селата ще се извърши реконструкция на водопроводната мрежа на Боян Ботево и Ангел Войвода, както и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на общинснкия център Минерални бани. Договорът по програмата е от 2018 г., като вече е започнала работата по различни обекти.