Телурични токове текат около Змийския град край Сърница

BanyКрай основния портал на Змийския град има две кули, които завършват със змийски глави, а пространството около тях се отличава енергийно от околното пространство. Според древни надписи боговете творци първоначално са създали насип и са „пропуснали през него змия”, след което особена сила на природата е пропила мястото, където е построено светилището. Змията в много култури е била символ на силовите линии на Земята, които учените наричат телурични токове.