Субсидиите за плодове и зеленчуци получиха в Минерални бани

BanyСубсидиите за плодове и зеленчуци получиха зеленчукопроизводителите от община Минерални бани. Държавен фонд „Земеделие“ съобщи, че е изплатила над 73 млн. лв. по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2019. Субсидии са получили 13 221 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство. В плащането са включени и стопани с биологични площи.
Плащанията за биопроизводителите са съобразени с изискванията за минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от тях. Общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове е 37.658 млн. лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци преведените субсидии са 27.593 млн. лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство е 7.781 млн. лева.
Въпреки усложнената ситуация в страната във връзка с въведеното извънредно положение, заради коронавируса, фонд „Земеделие“ спазва стриктно заложения индикативен график за изплащане на субсидиите по схемите и мерките на директните плащания. Графикът беше обявен от изпълнителния директор Васил Грудев на 15 януари 2020 г. Кандидатите за финансово подпомагане задължително трябваше в срок до 31 януари да представят пред ДФЗ декларация по образец и документи за реализация на произведената продукция. Ставките по седемте схеми на обвързаната подкрепа са определени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Техният размер е увеличен средно с 15 % в сравнение с подпомагането през 2018 г. Ръстът е вследствие на завишения контрол от страна на Министерството на земеделието и храните и фонд „Земеделие“, чиято цел е недопускане на заявяване на обвързана подкрепа без реална продукция.