В община Минерални бани спазват противоепидемичните мерки

BanyХигиенно-противоепидемични мерки са в сила в администрацията на община Минерални бани след разпоредба на кмета Мюмюн Искендер срещу разпространението на Covid-19. Служителите, чиито задължения налагат контакти с външни потребители на услуги работят задължително със защитна маска, която се сменя на всеки два часа.
Служителите на общината са снабдени с дезинфектанти за ръце, спрейове и разтвори на спиртна основа и периодично обработват ръцете си. Освен това е осигурено почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони на работната среда, които контактуват с открити части на тялото. На дезинфекция подлежат и всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се зачистват дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли и мивки. Осъществява се регулярно и достатъчно надеждно проветряване на помещенията.