В Минерални бани приеха програми за спорта и културата

BanyМестният парламент в Минерални бани проведе извънредно заседание вчера след обед. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 11 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Преди началото на заседанието към тях бяха добавени и 6 допълнителни. Сред по-важните приети решения са Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани за 2020 г.
На територията на общината имаме 5 спортни клуба, с които можем наистина да се гордеем, сподели Гинка Тенчева, началник отдел МПСХД. За нас един от основните приоритети е детския спорт. Искам да няма дете в общината, което да не спортува, защото обратната страна на медала е залежаването зад компютрите за сметка на здравето, каза кметът Мюмюн Искендер. Приет бе и анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Минерални бани.
Местните парламентаристи приеха и Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2020 г. В община Минерални бани има 7 читалища с общо 13 формации – певчески, танцови и др. Девет са субсидираните бройки от Министерството на културата, а община Минерални бани както всяка година ще дофинансира дейността на читалищата.
Сред останалите проекти за решения бяха трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г., докладна записка относно бюджетната прогноза за 2021, 2022 и 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.