Край Града на Слънцето в Ангел войвода ще има археологически музей

BanyОбщина Минерални бани ще реконструира бившето училище в село Ангел войвода за да го превърне в Археологически музей. Решението бе взето на последното заседание на местния парламент, като първата стъпка е преобразуване на сградата от публична в частна общинска собственост.
Училището и детската градина в село Ангел войвода са престанали да функционират от 2008 г. и не изпълняват функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация за да задоволяват трайно обществените потребности на местното население. Идеята за превръщането на сградата в Археологически музей е заради близостта с археологическия комплекс над село Ангел войвода, добил популярност като „Град на Слънцето”, който бе обявен за групова археологическа недвижима културна ценност с национално значение. Това стана със Заповед № РД-09-804 от 17.10.2017 г. на Министъра на културата. Във връзка с това Община Минерални бани изготвя проект „Реконструкция на бивше училище в „Археологически музей“.