Правилника на местния парламент одобриха в Ардино

ArdinoПравилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приеха местните парламентаристи в Ардино. В дневния ред на последното за тази година редовно заседание на Общинския съвет бяха включени 16 точки.
С явно гласуване съветниците определиха ръководствата на Постоянните девет комисии към местния парламент. Те ще бъдат председателствани от Кадир Аптикадир, Мюмюн Джила, Бахтияр Ходжов, Азис Мурад, Алпер Сами, Реджеб Шакиров, Метин Мустафов, Шахин Байрямов и Фатме Махмуд. Кметът инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям ще представляват Община Ардино в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Съветниците одобриха и компенсирани промени между отделните обекти от поименния списък за капиталовите разходи за 2019 година. Приета бе и програма за развитие на читалищната дейност на територията на общината през следващата година.
Преди началото на сесията, по стар български обичай първокласници от СУ „Васил Левски“ сурвакаха кмета на общината инж. Изет Шабан, председателя на Общинския съвет Сезгин Байрям и местните парламентаристи за здраве, благоденствие, берекет и успешна нова година. Домакините благодариха на децата за изнесената програма и им пожелаха да бъдат здрави и да получат подаръците от Дядо Мраз, за които си мечтаят. Всяко дете получи от общината торбички с лакомства.