Новият общински съвет в Ардино проведе първата си редовна сесия

ArdinoНовият общински съвет в Ардинo проведе първото си редовно заседание, ръководено от председателя му Сезгин Байрям. На сесията присъстваха 27 общински съветници, които разгледаха десет точки. Съветниците определиха кмета на общината инж. Изет Шабан да бъде представителят на Общинския съвет в Общото събрание и Асоциацията на „ВиК“ в Кърджали.
Председателят на местния парламент Сезгин Байрям и зам.-кметът Неджми Мюмюнходжов бяха определени да представляват община Ардино в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали, а кметът инж. Изет Шабан и шефът на Общинския съвет Сезгин Байрям в Областния съвет за регионално развитие. Общинският съвет взе решение и за издаване на запис на заповед от Община Ардино в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващи авансово плащане за проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино“.
В друга точка от дневния ред, съветниците дадоха съгласието си кметът на общината инж. Изет Шабан да подпише Запис на заповед за авансово плащане за изпълнение на проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в Община Ардино“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. „Стремим се да се възползваме от всички възможности, които дава програмата. Тези проекти са жизненоважни за жителите на общината‘, сподели кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан. Приета бе и Програма за насърчаване използването на енергия от източници и биогорива на Община Ардино. Тя ще бъде една отворена система и винаги във времето може да се направят допълнения, за да се доразвива.

Протест затвори главния път Ардино – Кърджали

width="595"С плакати „Искаме нормални и безопасни пътища!“, „До кога ще плащаме за дупки?“, „И тук е България. Оправете ни пътя!“, десетки жители на Ардино блокираха тази сутрин главния път от Ардино за Кърджали. Протестът е с цел да се обърне внимание на проблема на хилядите жители на Община Ардино и съседните общини ползващи пътя от Републиканската пътна мрежа Ардино – Кърджали, който е в окаяно състояние, за да бъдат предприети необходимите мерки за цялостната му рехабилитация от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. Сред протестиращите бяха и кметът на общината инж. Изет Шабан, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.кметът Наско Кичуков, общински съветници и кметове на кметства. Тук бе и инж. Иван Гавазов, директор на Дирекция „Областно пътно управление“ в Кърджали.
Председателят на Инициативния комитет „Ремонт на пътя Ардино-Кърджали“ Иван Юручев заяви, че повече от 30 години не е направен основен ремонт на 30 километровото трасе. От 2 години съвместно с Община Ардино се борим за подобряването на главния път от Ардино за Кърджали. Държавните институции само ни обещават и лъжат. Искаме реален и цялостен ремонт на пътя, а не само частични кърпежи. Особено градската част на пътя е в окаяно състояние“, подчерта Юручев. Той уточни, че се надява в Бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 година ще бъдат предвидени финансови средства за цялостна рехабилитация на пътя.
Директорът на Дирекция „Областно пътно управление“ инж. Иван Гавазов заяви пред протестиращите, че е готов технологичният проект за цялостен ремонт на пътя от Ардино за Кърджали, който е на стойност 9 500 000 лв. „В момента метереологичните условия не позволяват стартирането на строително-монтажни дейности, но през 2020 година при стартиране на Тол-системата ще започне цялостния ремонт на трасето. Досега са асфалтирани 8 километра, остават 21“, отбеляза инж. Гавазов. Той пое ангажимент, че в най-близко време ще се направят кърпежите в градската част от трасето. Протестът на ардинчани ще продължи до сряда.