Мехмед Лятиф отново е председател на ОбС в Минерални бани

PredsedatelМехмед Лятиф отново е Председател на Общинския съвет в Минерални бани. Решението бе гласувано на Извънредно заседание на местния парламент, което се проведе днес от 10,00 часа. Екрем Зейнур, който бе избран за председател на първото заседание на ОбС за този мандат си направи самоотвод и след повторното гласуване днес, той бе избран за зам. председател.
В друго свое решение общинските съветници определиха кмета Мюмюн Искендер да представлява общината в Националното сдружение на общините в Република България, а новият-стар председател Мехмед Лятиф ще представлява Минерални бани в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.