В четири села на Ардино отново ще управляват дами

DamiВсе повече жени навлизат в местната власт. В Община Ардино от 19 кметове на кметства, в четири населени места избирателите отново повериха управлението в ръцете на дами в следващите четири години. Това са новите – стари кметове на Боровица – Айсел Мехмед, Ябълковец – Мюзейен Сюлейман, Светулка – Фериха Хайри и Хромица – Мергюл Махмуд. В новия Общинския съвет в Ардино от общо 29 съветници, дамите са – 6. Това са Зюлфие Ибрямова, Шинка Аврамова, Мюмине Ахмед, Фатме Махмуд, Рукие Солак и Фиданка Кисьова.