За тридесет и осми път заседава ОбС в Минерални бани

BanyТридесет и осмото си редовно заседание проведе Общинският съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени три докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени 5 допълнителни.
Местните парламентаристи приеха Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. и добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2020 г. За да можем да имаме добив на дървесина през следващата година, трябва да имаме Годишен план, който да бъде одобрен от Общинския съвет, едва тогава можем да пуснем екипите, които ще маркират дърветата за сеч, каза управителят на общинското предприятие „Брястлес”.
Почистването на бариерни прегради противопожарни отсеки е задължение на общината и съветниците одобриха хората, занимаващи се с тази дейност да получат по 5 кубика дърва за огрев безвъзмездно.
Съветниците дадоха съгласие и за отпускане на еднократни финансови помощи на 4 души от община Минерални бани, които досега не са получавали такива. Те дадоха правомощия на изпълняващия длъжността кмет на общината Нуртин Сабри да стартира процедура по възлагане на обществена поръчка за превоз на пътници на територията на община Минерални бани.
Останалите докладни бяха за закупуване на прилежаща площ и поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти.

Представиха кандидата за кмет на Ардино и листата за съветници

Izet ShabanКандидатът за кмет на Община Ардино от ДПС инж. Изет Шабан и водачът на листата за общински съветници на ДПС в Ардино за местните избори Сезгин Байрям заедно с останалите 28-кандидати за съветници бяха представени на старта на предизборната кампания на ДПС – Ардино.
В родопската община очакват и пристигането на „Централния предизборен лъч” на ДПС оглавяван по традиция от лидера на партията Мустафа Карадайъ. За тези местни избори девизът и обещанието на ДПС пък ще е „Власт за хората!“, се разбира от съобщението. А автобусът обичайно е брандиран с партийното лого и номера на формацията в бюлетината – 55.
Ето и пълната листа на ДПС-Ардино:
1.Сезгин Байрямали Байрям
2.Зюлфие Ниязиева Ибрямова
3.Мюмюн Рахим Джила
4.Азис Халибрям Мурад
5.Шахин Мехмедов Байрамов
6.Шинка Асенова Аврамова
7.Альон Насков Хаджиев
8.Юксел Сабри Исмаил
9.Бахтияр Фахриев Ходжов
10.Мюмине Байрам Ахмед
11.Метин Мустафов Мюмюнов
12.Павлин Павлов Кръстев
13.Сунай Фахрединов Салиев
14.Фатме Нури Махмуд
15.Мюмюн Наджи Бекир
16.Айнур Юмеров Юсеинов
17.Стефан Асенов Терзиев
18.Реджеб Баязидов Шакиров
19.Кадир Юсеин Аптикадир
20.Рукие Фикретова Солак
21.Сабри Мюмюналиев Емрулов
22.Рамадан Хюсни Фейзула
23.Алпер Сами Абдурахман
24.Емил Асенов Ставрев
25.Бюлбюл Рамадан Юмер
26.Нурай Ерол Зюлкер
27.Нилгюн Виждан Исмаил
28.Сали Хасан Емир
29.Гюнер Шюкри Мюмюн