Тридесет и осмо редовно заседание провежда ОбС – Минерални бани

BanyТридесет и осмото си редовно заседание ще проведе от 14,00 часа на 1 октомври Общинският съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са включени три докладни записки, информира неговият председател Мехмед Лятиф.
Местните парламентаристи ще трябва да приемат Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. и добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2020 г. Те ще се произнесат и относно отпускане на еднократни финансови помощи.