Асфалтират пътища в Горно Прахово, Башево, Чернигово и Дедино

ArdinoОбщина Ардино продължава да прави инвестиции в малките населени места. Приключи асфалтирането на частични махленски пътища в района на Горно Прахово, Башево, Чернигово, Дедино. Ремонтните дейности на селските отсечки са финансирани от капиталовите разходи на община Ардино.
В Горно Прахово в местността „Чьокек“ бе възстановено и свлачището по общинския път Хромица – Долно Прахово. Ремонтирана бе сградата на здравната служба. От името на жителите на Горно Прахово, Башево, Чернигово и Дедино и от свое име кметовете на четирите населени места изказват огромните си благодарности към ръководството на общината за усилията им да подобряват инфраструктура в малките населени места.