Нискобюджетна кампания ще води „Димитровград Завинаги”

Dim 0001med„Водени от мотото ни за корпоративна независимост, честност и абсолютна прозрачност в действия и решения, позовавайки се на Изборния кодекс, ние учредителите на Местна Коалиция „Димитровград Завинаги” решихме да проведем максимално нискобюджетна кампания, финансирана изцяло от дарения на физически и юридически лица”. Това обяви в своята Фейсбук група коалицията, издигнала кандидатурата на Иван Евлогиев за кмет на община Димитровград. Ето какво казаха още от „Димитровград Завинаги”.
„Заложили сме си финансов праг от 15.000 лв. за цялата предизборна кампания. В случай, че по банковата сметка, която ще открием за набиране на средства постъпят повече от 15.000 лв., решихме същата да бъде дарена за лечение на Димитровградският художник Жеко Димитров – ЖАК. След приключване на предизборната кампания ще направим публичен отчет на разходваните средства по пера”.

Празник на минералната вода и красотата в Минерални бани

BanyНа 13, 14 и 15 септември в Минерални бани е традиционният празник на водата! Минералната вода е от хипартермален вид със сулфатно, натриево, калиево и флуорно съдържание. Тя е леко радиоактивна и леко газирана. На вкус е леко блудкава със слаба сероводородна миризма, а на цвят е безцветна и прозрачна.
Има следните лечебни свойства:
– заболявания на ставите;
– хронични заболявания на гръбначния стълб;
– възстановяване на костната система при счупване;
– заболявания на костницата, мускулите и свързващия апарат;
– свивания /схващания/ от ставен, мускулен и кожен произход;
– радиколити, плексити и неврити;
– хронични възпалителни процеси на матката, тръбите, яйчниците и връзките между тях;
– следоперативни уплътнения на яйчниците, тръбите и матката;
– безплодие дължащо се на възпаление на функциуналната слабост на яйчниците;
– хронични екземи по кожата;
– псориазис вулгарис;
– дерматити дължащи се на нервно разстройство;
– тромбофлебити;
– болестта на Райно /мравучене на пръстите на ръцете и краката/;
– болестта на Бюргер /некроза на кръвоносните съдове/;(последното лечение е възможно само на 3 места в Европа – Карлови вари-Чехия, Минерални бани- България и Виши- Франция)

МИГ Ардино – Джебел сключи договор за безвъзмездна помощ

ArdinoПредседателят на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и собственика на „Раян“ ООД от Джебел Радко Пашов за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.027-мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Бенефициент по мярката „Раян “ кандидатства с проектно предложение – „Оборудване за модернизиране на кравеферма с телчарник, с. Вълкович“, която след изпълнение на заложените в проектното предложение дейности ще получи субсидия в размер на 83 677.30 лв. със съфинансиране от страна на кандидата с 55 784.87 лв. Очакваме да сключим още договори по тази мярка и с останалите одобрени бенефициенти“, уточни инж.Изет Шабан.