„Рисувачът пред вратите на Зората” в Галерия GISSEN

Gissen„Рисувачът пред вратите на Зората” е новата живопис в Галерия GISSEN /www.gissenbg.com/. Автор на 20-те живописни табла, реещи се сякаш между земното и неземното е Живко Тенев – GISSEN, а това е неговата девета изложба в рамките на проекта „Годината на GISSEN”, с който авторът отбелязва своя 60-годишен юбилей. Новата 2019 година GISSEN започна с фотоизложбата „Изгубен в Дубровник” още на 1-ви януари. През февруари той показа „Живописъци”, а в началото на март се появиха карикатурите от „Кривици”. Дигиталните графики RED&BLUE бяха поредната му проява през април.
През май авторът представи испанската си живопис „Duende”, а след това се появи фотоизложбата „Будва… удва… два-а-а!” Революционните карикатури „Жълтият GISSEN” авторът показа от Париж и с това изрази своята подкрепа за новата френска революция на жълтите жилетки.
„Рисувачът пред вратите на Зората” е поглед навътре в себе си и равносметка към бъдещето. Докато останалите художници, навлизайки в една такава възраст правят ретроспекции и равносметка на миналото, моите спомени са насочени към бъдещето, сподели творецът. Затова и всяка изложба се подготвя сама за себе си, без картини от предишни мои изяви. По принцип не понасям ретроспекциите. Опитвам се, когато изграждам една нова изложба, всяка от картините в нея да бъде като тухла от тази стена – да допълва и развива общата концепция, разказа още авторът.
GISSEN е едно от креативните имена в най-новото българско изкуство от началото на 21-ви век. През последните 12 години той е реализирал над 120 изложби – живопис, графика, карикатура, плакат, фотография. Почти всички са показани в интернет пространството и са били достъпни за всеки, който пожелае да ги разгледа и да си купи някоя от картините. Сред най-успешните му живописни проекти са „Малки акварели” /2005/, „Понякога” /2007/, „Пясъчни светове” /2014/, „Нощният GISSEN“ /2014/, „JiDzen” /2016/, „GISSEN в кошарата на Димчо Кехая“ /2016/, „Стъпканите слънчогледи” /2017/, „Военна тайна” /2018/, „LA RUSHE“ /2018/, „Живописъци” /2019/ и „Duende” /2019/.

Ремонтират училището в Ардино по проект

ArdinoОбщина Ардино спечели проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски”. Проектът е на стойност 935 814 лева, а продължителността му е 36 месеца. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Ардино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение в общината, посредством реконструкцията на училището.
В рамките на проекта се предвижда извършване на строително-монтажни работи за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” в Ардино. В проекта са включени и всички съпътстващи дейности, в т.ч.: дейности за подготовка и управление на проекта, дейности за строителен и авторски надзор, дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически”. Предмет на проекта е СУ „Васил Левски” в гр. Ардино като се предвиждат важни основни дейности, като подмяна на настилка, преасфалтиране на двора подмяна на настилката от тротоарни плочки по пешеходните алеи. В зоните за отдих ще бъдат поставени нови градински пейки и елементи за достъпна среда. Подпокривната плоча ще бъде облицована с каменна вата, предстои пренареждане на керемидите на покрива и подмяна на улуците.
Учебните стаи ще бъдат освежени и с нова подова настилка а фасадата на училището ще се пребоядиса с цветен фасаген. Предвижда се изграждане на нова канализация и цялостна подмяна на електрическата инсталация. Старите котли на парното ще бъдат подменени с нови.
Очакваният резултат от реализацията на проекта е подобряване на качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Ардино, чрез модернизирането на една от най-важните институции в общината, а именно училището, което е условие и предпоставка за икономическо и социално възраждане на селата в община Ардино.