В Ардино започват консултации за ОИК

ArdinoКметът на Община Ардино Ресми Мурад покани представителите на политическите сили от общината за консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия за провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври т.г. Консултацията ще се проведе от 15,00 часа на 16-ти август.
За участие в консултациите представителите на политическите сили следва да носят писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл.80,ал.З. Необходимо е да бъде представено и копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията, както и пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. Необходимо е да бъде представен и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица.