Община Минерални бани спонсорира колоездачно състезание

BanyСъс свое решение Общинският съвет в Минерални бани предостави финансиране от 640 лева на Колоездачен клуб „Хасково”. Сумата ще се използва като награден фонд при провеждането на колоездачното състезание „Скоростно изкачване на връх Аида”, което се провежда всяка година, а организатор е Колоездачен клуб „Хасково”. През тази година състезателите от клуба носят върху екипите си логото на Община Минерални бани.
В Колоездачен клуб „Хасково” членуват 35 колоездачи. Клубът е член на БФТ и АУДАКС Клуб Паризиен Франция и като такъв взема участие в бревети и състезания в цялата страна и в чужбина. За състезанието в Минерални бани са поканени за участие състезатели от София, Пловдив, Бургас, Казанлък и Гърция. Провеждането на състезанието всяка година рекламира и популяризира общината като желана туристическа дестинация от все повече наши и чужди туристи и спортисти, се казва в решението на Общинския съвет.

Проведе се поредна сесия на Общинския съвет в Ардино

ZasedanieОбщински съвет – Ардино проведе своето редовно заседание. Дневният ред включваше седем точки. Единодушно общинските съветници приеха отчета за изпълнението бюджета на община Ардино за 2018 г. Местните парламентаристи упълномощиха кмета на общината Ресми Мурад да подпише Запис на заповед за стойност на аванса в размер на 29 512 лв. по проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
На заседанието бе приета и Общинската стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ардино. И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.