Змийския град е врата към подземни и небесни селения

BanyЗмийския град е само врата към подземни и небесни селения, за което говори и цялата конструкция на портала, нишите и олтарите. При изкривяване на пространството човек може да предаде или да получи съобщение, както и да изпревари или да забави времето. Строителите на Змийския град са знаели този принцип и са използвали най-съвършеното устройство – каменното. В камъка има силиций, който кодира информация, подобно на компютъра.
Всъщност древното устройство е имало за цел да покаже на посветения не само собствената му съдба, но и тази на общността. За проучването на по-глобални процеси са се ползвали услугите на специално обучените жрици и жреци, които явно съвсем грамотно са влизали в Акаша, за да прогнозират или избегнат конкретни събития.
Известно е, че жреците на тези общности са ползвали специално вино – зейла за гадаене, което всъщност не се пиело, а се е преливало през свещените ритуални предмети, докато „запомни” настоящето и го изпрати като послание в бъдещето. Колкото и да е невероятно нашите предци са били дотолкова навътре с физическите закони и квантовата физика, че са извели закономерности, които са ги използвали за сакрализация на живота с цел неговото съхранение.