15 редовни и 1 подвижна избирателна секция ще има в Минерални бани

BanyОбщина Минерални бани вече започна подготовката за провеждането на предстоящите Европейски избори. На територията на общината ще има 15 редовни избирателни секции и една подвижна, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение за реда и правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия по отношение избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информираха от Комисията.
Условията и редът предвиждат, че тя се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г., ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес е на територията на съответното населено място.
Заявленията се подават до кмета и трябва да са саморъчно подписани, но може да бъдат подадени от упълномощено лице. Те могат да бъдат изпратени по пощата, факс или чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към него трябва да се приложат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. След като кметът уведоми РИК за броя подадени заявления, тя със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.