Фермерите в Минерални бани могат да получат финансиране за мандри

MandraФермерите от община Минерални бани могат да кандидатстват за държавна помощ за изграждане на обекти за преработка на сурово мляко. Общият бюджет на схемата, която Европейската комисия одобри в края на миналата година, е 1 млн. и 500 хил. лева.
Целта на държавната помощ е да се подпомагат малки и средни фермери за направата на мандри, в които сами да преработват продукцията си и да я реализират на фермерски пазари, като по този начин увеличат доходите си. По схемата ще се възстановяват до 50% от направените разходи за изграждане на мини мандри, като максималният размер за една мандра е до 60 хил. лева.
Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонд “Земеделие“ по място на осъществяване на инвестицията. Кандидатите трябва да са регистрирани по Наредба 26 за директни доставки на храни.