Програма за общественополезен труд приеха в Минерални бани

BanyПрограма за полагане на общественополезен труд приеха в община Минерални бани на последното заседание на общинския съвет. Изготвянето на програмата бе наложително поради дейности, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на националния курорт и населените места в общината, каза кметът Мюмюн Искендер. Програмата е разработена в съответствие с чл.2, ал.4 от Закона за социалното подпомагане и чл. 12 от Правилника за прилагането му, както и на Рамковото споразумение между Агенцията за социално подпомагане и НСОРБ.