Мюмюн Искендер: Бюджетът на Минерални бани е добре балансиран

BanyБюджетът на община Минерални бани за 2019 година е добре балансиран, каза кметът на общината Мюмюн Искендер. Най-вероятно ще се наложи да бъде коригиран няколко пъти през годината, заради проектите с които кандидатстваме, но това е нещо напълно нормално.
Кметът Мюмюн Искендер и неговия заместник Нуртин Сабри получиха мандат да представляват община Минерални бани на общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково”, което ще се проведе на 1-ви март т.г. Тогава трябва да бъде приет годишния отчет на сдружението за 2018 г. и бюджета му за 2019 г.

Мехмед Лятиф отчете дейността на ОбС в Минерални бани

BanyПредседателят на местния парламент в Минерални бани Мехмед Лятиф отчете дейността на Постоянните комисии в Общинския съвет за 2018 г. През отчетния период са проведени 8 редовни заседания на ОбС и още толкова извънредни. Прожведени са общо 24 заседания на Постоянните комисии и са приети 201 решения. В по-голямата си част решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и развитие на селищната система, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Всяко решение е насочено към най-важното – развитието и просперитета на община Минерални бани и благополучието на нейните граждани. Приетите решения са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. Те могат да бъдат систематизирани условно в няколко групи – стратегически, финансово-стопански, териториално-устройствени и социално-икономически, допълни още г-н Мехмед Лятиф.
През разглеждания период общинските съветници активно участваха в обществено-политическия живот на общината. В по-голямата си част, съветниците винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат мерки за тяхното решаване.
Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност, отговорност, инициативност и по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам, че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на Община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това, местното самоуправление да става още по-силно и да подобрява все по-осезателно признаците на европейско местно самоуправление, каза още г-н Мехмед Лятиф.
Отчетът е направен в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

8 551 730 лева ще бъде приходната част в бюджета на Минерални бани

Bany8 551 730 лева ще бъде приходната част в бюджета на Община Минерални за 2019 година. Той бе приет с абсолютно мнозинство на последното заседание Общинския съвет. Приходите с държавен характер в основния финансов документ на общината възлизат на 2 720 264 лева, а заложените приходи с общински характер са съответно 5 831 466 лева. Данъците върху недвижими имоти са определени на 163 000 лева, а приходите от данък върху превозните средства в общината са фиксирани на 215 000 лева. Приходите от общинските такси са с обща стойност от 775 000 лева, като най-голям е делът на таксата битови отпадъци – 420 000 лева.
Разходите за държавна дейност са 2 720 264 лева, като най-много средства ще получат училищата и детските градини в общината – 1 658 391 лева. За отбрана и сигурност са предвидени 150 905 лева. Общинската администрация ще разполага с 627 313 лева, а читалищата от общината ще разполагат с 85 435 лева за своята дейност.
Разходите за общинска дейност са съответно 5 831 466 лева, като дейността „Общинска администрация” ще разполага с 461 310 лева, а Дейността „Общински съвет” ще бъде обезпечена със 144 400 лева.
За ремонт и поддръжка на уличната мрежа са предвидени 1 732 557 лева. За водоснабдяване и канализация ще бъдат изразходвани 888 995 лева, а за осветление на улици и площади – 120 000 лева. Дейността по чистотата ще бъде обезпечена с 567 056 лева, а тази за спортни бази и спорт за всички ще разполага с 59 400 лева.
Съгласно чл. 125. Ал.1 т.1 и т.2 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 38 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Минерални бани, Общинския съвет упълномощи кмета на общината в процеса на изпълнението на Бюджет 2019, да извършва компенсирани промени при спазване на общия размер на бюджет.

GISSEN участва в международно Eurocartoenale в Белгия

GissenЖивко Тенев – GISSEN е един от 12-те карикатуристи, които ще представят България на 22-то Международното Eurocartoenale в белгийския град Кройсхаутем. Международното жури вече е определило участниците в представителната изложба. В нея ще бъдат показани 2 752 творби на 985 автори от 87 страни. Можете да видите всички участници от този линк
https://www.ecc-kruishoutem.be/en/list-of-participants-22nd-eurokartoenale-the-wall.html
Останалите български участници, класирани за изложбата са Мирослав Божков, Веселин Дамянов – Вес, Алла и Чавдар Георгиеви, Жеко Марков, Цочо Пеев, Анатоли Станкулов, Николай Чобанов, Мая Чолакова, Ивайло Цветков, Елена Владимирова и Веселин Зидаров.
Темата на изложбата тази година е „Стената” и тя не е избрана случайно. През 2019 г. се навършват 30 години от падането на Берлинската стена. Въпреки това, днес виждаме, че граничните бариери все още съществуват на много места в света. Това е вдъхновило организаторите на Евро-картоеналето в Кройсхаутем да изберат точно тази тема, която да бъде интерпретирана във всичките й форми – стена по обитаване, гранични стени, стена за катерене, укрепление и още хиляди варианти.
Това е второто международно участие на GISSEN през тази година. В първите дни на януари негови творби бяха класирани за участие в Четвъртото международно биенале на карикатурата, посветена на книгата в Техеран /Иран/. GISSEN е един от най-популярните съвременни български карикатуристи и редакционен художник на Информационна агенция Антен Ер. / www.antenneair.eu / Към настоящия момент има публикувани над 7 800 карикатури в медиите и 122 участия в международни изложби на карикатурата на петте континента. Печелил е награди в Италия, Сирия и Китай. След по-малко от седмица ще бъде премиерата и на новата му изложба „Живописъци”.
Церемонията по откриването на изложбата и връчването на наградите ще се състои на 20-ти април т.г. и ще продължи до месец юни. По традиция, тя ще бъде посетена от стотици гости.

Филм за Минерални бани излъчва утре Травъл ТВ

BanyФилмът „Магията на водата” посветен на община Минерални бани ще бъде излъчен утре от 18,00 часа в ефира на Травел ТВ. Филмът е с продължителност 06,46 минути и ще бъде излъчен в рубриката „Образи от България” информира кметът на общината Мюмюн Искендер. Планирани са общо 12 излъчвания на този филм в продължение на една календарна година, като те ще бъдат в часовите пояси с най-висок рейтинг.
Рекламният клип към филма пък ще бъде излъчен общо 90 пъти, а всека една от петте импресии ще има общо 250 излъчвания през годината, каза още кметът на общината Мюмюн Искендер.

„Купена” край Сърница е бил действащо светилище преди пирамидите

BanyМегалитът „Купена” над село Сърница в община Минерални бани е много древно светилище, действало още преди да бъдат построени пирамидите в Египет. Това е провиралката, през която човек трябва да се промуши за да бъде здрав и жизнен. Не се опитвайте да се провирате, ако нямате местен водач, защото е много тясна и рискувате да се заклещите. Има специални позиции, които трябва да заеме тялото ви, а това най-добре може да ви обясни местният планинар – бай Митьо Желев.
Ако все пак човек успее да се провре през провиралката, може да стигне само до първата тераса на скалата. Изкачването по-нагоре е почти невъзможно без местен водач, който да ви покаже специалния маршрут. От върха на „Купена” гледката е изумителна. Виждат се всички останали мегалитни комплекси в района – „Орлови скали”, „Змийския град”, ”Пробитата скала”, „Шилата” и „Градът на Слънцето”. Мястото на „Купена” е в центъра между всички тези комплекси, което може би означава, че това е било централното светилище на древните.

В Минерални бани мислят креативно за развитието на курорта

BanyПрез тази година в Минерални бани сме замислили няколко значими събития, освен традиционните, които организираме всяка година. Едното от тях ще е голяма конференция със съдействието на БТА, в която ще се включат блогъри от цялата страна, каза кметът на общината Мюмюн Искендер. Идеята е да се ангажират още повече хора с популяризирането на националния курорт. Втората е да организираме среща с лекарите завеждащи ортопедични отделения, на които да покажем качествата и възможностите за долечение с минералната вода, която имаме като даденост и която не отстъпва на тази в Карлови Вари, добави още общинския кмет.

В Минерални бани очакват кмета на Нижний Бестях от Якутия

BanyКметът на община Нижний Бестях от Якутия ще пристигне след няколко дни в община Минерални бани. Целта на посещението е да се подпише протокол с намерения за побратимяване. Това не е първото посещение на якутска делегация в Минерални бани. На 7 декември миналата година тук гостува бизнес делегация от Якутия, а след това упълномощен представител на Минерални бани посети автономния руски район.
Якутия се намира в североизточната част на Сибир и всъщност е най-големия район в състава на Руската Федерация. Тя е част от Далекоизточния федерален окръг и Далекоизточен икономически район. Площта й е 3 083 523 кв/км и население от 962 835 души. Столицата е град Якутск, който се намира на 8 468 км от Москва. Недрата на Якутия са много богати на различни полезни изкопаеми, диаманти и злато.
Според местна легенда, която се опитва да обясни наличието на толкова много богатства под земята, когато Бог летял над света при неговото създаване, раздавайки на Земята богатства и природни ресурси, прелетял над Якутия и му станало толкова студено, че ръцете му се вцепенили и той изпуснал всичко, което носел в себе си. Макар и забавна и събуждаща усмивки, тази легенда е била обяснението за много откъснати от цивилизацията необразовани руснаци преди десетилетия. За местните, непознаващи достиженията на науката преди повече от век това е било смислено обяснение на факта, че деветдесет и девет процента от всички руски диаманти и над двадесет процента от всички добити диаманти в света се добиват в Якутия.
Нижний Бестях изпълнява предимно транспортна функция. Населението е заето в транспортни фирми и организации с междурайонно значение. В градчето, което се намира на 30 км от столицата Якутск има речно пристанище, търговски складове и бази.

Минерални бани излезе от процедурата за финансово оздравяване

BanyОбщинският съвет в Минерални бани прекрати със свое решение процедурата за финансовото оздравяване поради излизането на общината от финансовото затруднение. Решението бе взето на провелото се вчера следобед извънредно заседание на местния парламент. Докладната бе внесена от кмета на общината Мюмюн Искендер.
Първоначално в проекта за Дневен ред бяха обявени общо 7 проекта за решения, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени 3 нови. Сред другите по-важни докладни бяха тази за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година. Местните парламентаристи взеха и решение за отдаване под наем на имоти, без търг или конкурс на общопрактикуващите лекари и лекари по дентална медицина. Става въпрос за помещения за здравни услуги в имоти общинска собственост на територията на община Минерални бани. Останалите докладни касаеха продажба на имоти частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс, както и отпускане на еднократни финансови помощи.

Минерални бани приключи годината с 3 000 публикации

BanyОбщина Минерални бани приключи 2018 година с 3 000 публикации, предимно в национални медии, става ясно от сайта PR in Bulgaria. Две PR агенции са обслужвали националния курорт. Всички публикации са реализирани в електронни медии и много малка част от тях в пресата.
За цялата кампания в продължение на 1 година са изписани общо 187 страници с информации за община Минерални бани. Така проведената кампания поставя община Минерални бани по публично присъствие в медиите, на място преди общини като Хасково, Кърджали, Асеновград и Казанлък. То е своеобразна гаранция за прозрачност в работата на общината, местния парламент и останалите институции, като гарантира доверие за привличане на повече инвестиции и туристи. Тези информации остават и като хронология в историята на населеното място.