Фаредин Шен: Трябва да работим много точно и прецизно

BanyГлавният експерт от отдел „Общинска собственост” в община Минерални бани Фаредин Шен е един от хората, които най-често докладват пред Общинския съвет проектите за решения, преди тяхното гласуване. Трябва да бъдем максимално точни и прецизни в работата си, защото и най-малката допусната грешка може да провали цялото решение, каза г-н Шен.

Минерални бани получи сертификат от туристически форум

SertifikatДнес кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер получи сертификат за активно участие на общината в Черноморския туристически форум под надслов „Черноморският регион – дестинация за устойчиви туристически продукти”. Форумът се проведе от 25 до 27 ноември в курорта „Св. св. Константин и Елена”. Проявата бе организирнаа от Варненската туристическа камара заедно с Министерството на туризма и Община Варна.
Минерални бани успя да привлече интереса на туроператорите от Черноморието за вътрешен туризъм, както и да популяризира своето богато културно-историческо наследство. Още от дълбока древност районът е бил важен търговски и културен кръстопът между Европа и Азия. Очакваме през есенно-зимния сезон в Минерални бани да започнат да идват туристи от Черноморието, каза кметът Мюмюн Искендер.

Кметът Искендер призова Себахтин Исмаил в Минерални бани

BanyКаня Себахтин Исмаил на следващото заседание на общинския съвет в Минерални бани, ако му стиска, да дойде лично да ми поиска оставката, а не да манипулира общественото мнение чрез медиите. Това заяви кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер по повод медийните изяви на собственика на транспортната фирма „Арда Тур” и спирането на неговите автобуси по линията Хасково – Минерални бани.
Себахтин Исмаил замеси името на кмета на Минерални бани в скандала. Линията на „Арда Тур” е от квотата на община Хасково, и ако той има някакви претенции, нека ги отнесе към кмета на Хасково, г-н Добри Беливанов.
За да бъде разрешен транспортният хаос, породен от разнопосочните и изменчиви позиции на кмета на община Хасково Добри Беливанов, областният управител на Хасково свиква в сряда нарочна среща между превозвачите, компетентните институции: ОД на МВР и областната дирекция на ДАА и кмета на Хасково. На тази среща ще бъде потърсено решение на проблема, който беше породен от противоречивите действия на Добри Беливанов, изразени от него в няколко поредни писма. Срещата ще се проведе от 14,00 часа в областна администрация Хасково.

Кметът на Минерални бани изпрати гостите от Малтепе

GostiКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер изпрати днес гостите от побратимената община Малтепе. Делегацията от 25 души бе водена от единия от зам. кметовете на турската община. Това е второ посещение на делегация от Малтепе в националния курорт.
Договорът за побратимяването бе подписан на 21-ви август 2017 г. от кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер и турския му колега Али Калъч. Самата идея за побратимяването трябваше да отлежи няколко години в чекмеджетата, защото подобна процедура от турска страна е доста тежка и се изискват множество разрешителни от централната власт. Гостите се запознаха с природните и исторически забележителности на Минерални бани. Те опитаха от СПА-процедурите с минералната вода, която няма аналог в Европа. Те от своя страна отправиха покана към ръководството на Община Минерални бани да върне визитата в удобно за целта време.
Малтепе е една от съставните общини на мегаполиса Истанбул с население от 1 000 000 жители. Намира се на брега на Мраморно море. Нейни съседи са Кадъкьой на запад и Картал на изток. От Малтепе се открива отлична гледка към морето и Принцовите острови.

Комисия за противодействие на корупцията избраха в Минерални бани

BanyКомисия за противодействие на корупцията избраха в Минерални бани. Общинският съвет в Минерални бани проведе тридесет и второто си редовно заседание. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 8 точки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още три. По-важните от тях се отнасяха до удължаване срока за плащане на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по подмярка 19,4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР”.
Местните парламентаристи утвърдиха и образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те избраха и Постоянна комисия на ОбС – Минерални бани във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С друга докладна записка бяха приети Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Минерални бани. Представен бе и доклад по чл. 3, ал. 8, § 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, от Председателя на комисията по конфликт на интереси към ОбС Минерални бани Сунай Хасан.
Приета бе и докладна записка относно, приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани.

Минерални бани участва в Черноморски туристически форум

BanyОбщина Минерални бани участва в Черноморски туристически форум. Единадесетото издание на Черноморския туристически форум, който се организира от Варненската туристическа камара заедно с Министерството на туризма и Община Варна, се провежда в хотел „Астор Гарден“ в курорта „Св. Св. Константин и Елена“. Темата на форума през тази година е „Черноморският регион – дестинация за устойчиви местни и транснационални туристически продукти“.
Целта на участието ни е да бъде привлечен интереса на туроператорите от Черноморието за вътрешен туризъм, както и да се популяризира богатото културно-историческо наследство на нашия регион, който още от дълбока древност е бил важен търговски и културен кръстопът между Европа и Азия, споделиха представителите на Минерални бани.

Кметът на Минерални бани посрещна гости от община Малтепе

GostiКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер посрещна снощи гости от побратимената община Малтепе. Делегацията от 25 души бе водена от единия от зам. кметовете на турската община. Малтепе е една от съставните общини на мегаполиса Истанбул с население от 1 000 000 жители. Намира се на брега на Мраморно море. Нейни съседи са Кадъкьой на запад и Картал на изток. От Малтепе се открива отлична гледка към морето и Принцовите острови.
Това е второ посещение на делегация от Малтепе в националния курорт. Договорът за побратимяването бе подписан на 21-ви август 2017 г. от кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер и турския му колега Али Калъч. Самата идея за побратимяването трябваше да отлежи няколко години в чекмеджетата, защото подобна процедура от турска страна е доста тежка и се изискват множество разрешителни от централната власт.
Гостите останаха да пренощуват в Минерални бани, а след това ще посетят столицата София и още няколко градчета в Източните Родопи.

Урбанизираната територия ще разширяват в Минерални бани

Bany 1Урбанизираната територия ще разширяват в Минерални бани. Това информира председателя на местния парламент в Минерални бани Мехмед Лятиф. Общинският съвет ще проведе тридесет и второто си редовно заседание от 14,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени общо 8 точки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. По-важните от тях касаят удължаване срока за плащане на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по подмярка 19,4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР”.
Местните парламентаристи ще трябва да утвърдят и образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те ще трябва да изберат и Постоянна комисия на ОбС – Минерални бани във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С друга докладна записка ще бъдат приети Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Минерални бани. Ще бъде изслушан и доклад по чл. 3, ал. 8, § 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, от Председателя на комисията по конфликт на интереси към ОбС Минерални бани Сунай Хасан.
Предстои да бъде разгледана и докладна записка относно, приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани.

Представят Минерални бани в „Св. св. Константин и Елена”

BanyПредставят Минерални бани в „Св. св. Константин и Елена”. Проявата се организира от Варненска туристическа камара, община Варна и Министерство на туризма. Идеята е общината да представи възможностите за организиран и индивидуален туризъм в региона пред туроператори и екскурзоводи. Всички значими туристически забележителности ще бъдат промотирани чрез Туристическа карта на община Минерални бани, в която са включени всички атрактивни културно-исторически обекти от местно и национално значение.
Целта на участието е да бъде привлечен интереса на туроператорите от черноморието за вътрешен туризъм, както и да се популяризира богатото културно-историческо наследство на хасковския регион, който още от дълбока древност е бил важен търговски и културен кръстопът между Европа и Азия. Проявата се организира от Варненска туристическа камара, община Варна и Министерство на туризма.

Мехмед Лятиф събира днес постоянните комисии в Минерални бани

BanyПредседателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф свиква днес постоянните комисии в местния парламент. Първа, от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Половин час по-касно се събира и Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. От 11,00 часа ще се проведе и заседанието на Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет.