Магистърска програма за културен туризъм в Минерални бани

BanyПреподавателят от Варненския Свободен Университет доц. д-р Иван Калагларски ще представи Магистърска програма „Управление на културния туризъм“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 22-ри септември в Националния курорт Минерални бани. Срещата ще се проведе от 13.00 часа в сградата на Общината.
Това е принципно нова образователна платформа, предназначена за мениджъри, които активно участват в управлението на туристическия бизнес, както и за всички, които се подготвят за тази динамично развиваща се индустрия.
През 2017 г. над 640 милиона хора са пътували като туристи. Тяхно основно предпочитание са културните забележителности в света и най-вече в Европа. През следващите няколко години техният брой ще надмине 800 милиона.
Защо през 2017 г. Република Хърватия е посетена от над 360 000 туристи от Република Корея, а в България са били по-малко от 10 000 техни сънародници? Защо през същата година Унгария е посетена от близо 150 000 японски туристи, а в нашата страна са дошли по-малко от 8 000?
Комуникационният мениджмънт в туризма е главната причина за успехите и за провалите. Изучаването и умелото прилагане в практиката на тази технология направи малко познати до скоро туристически дестинации силно привлекателни. Това е новото превъплъщение на Ел Дорадо в туристическия бизнес.
Магистърската програма „Управление на културния туризъм“ на ВСУ “Черноризец Храбър“ използва най-съвременните комуникационни канала: лекционен курс и практикуми; предоставяне на видеозаписи и видеопрезентации за най-добрите постижения в света; разработване и промотиране на туристически продукти, академични хепънинг и уъркшоп; фотосафари на културни туристически обекти и майсторски клас за изкуството на комуникацията.
Обучението е в три семестъра за 12 календарни месеца. Предвижда се и сертифициране на придобитите извън университета знания и умения. Тяхното приравняване към определен брой образователни кредити позволява обучението да продължи два семестъра. Студентите имат възможност да участват в европейски програми и да кандидатстват за стипендии. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „магистър по управление на културния туризъм“.
Ръководители на магистърската програма са проф. Николай Овчаров и доц. д-р Георги Калагларски. В преподавателския състав участват доц. Румен Драганов, проф. Милко Петров, проф. Здравко Райков, проф. Христо Кафтанджиев и други изявени преподаватели и експерти от практиката.