Общинския съвет в Минерални бани заседава за 30-ти път

BanyТридесетото си редовно заседание ще проведе днес местният парламент в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално са включени 6 докладни записки, но преди началото на заседанието към тях могат добавени и други, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Началният час е 13,00, а мястото – заседателната зала на Общинския съвет.
Сред по-важните решения, които предстои да се вземат са разкриване на група в база на Детска градина „Снежанка” в село Караманци. Кметът на общината Мюмюн Искендер ще поиска извършване на актуализация на Разчета за капиталови разходи по бюджета за 2018 г. и актуализиране на годишната програма. Останалите докладни са за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии на село Брястово.