Служители на РИОСВ-Хасково ще чистят в Минерални бани

BanyСлужителите на РИОСВ-Хасково ще почистват Защитената местност „Аида” в община Минерални бани. В деня на почистването в РИОСВ-Хасково ще има дежурен експерт по управление на отпадъците, който ще обобщава подадената от общините информация за събраните количества отпадъци и ще информира гражданите на тел. 038/60-16-17.
Тази година инициативата „Да изчистим България заедно“ ще се проведе на 15 септември. Всички общини на територията, контролирана от РИОСВ-Хасково отново ще участват в инициативата с организиране на пунктове за раздаване на чували и ръкавици, почистване на замърсени терени и извозване на отпадъците. Събраните отпадъци ще се депонират само на регионални депа, отговарящи на нормативните изисквания. Достъпът до депата ще бъде свободен за всички транспортни средства, които се включат в инициативата. Общините вече са получили чувалите и ръкавиците, осигурени от МОСВ на 5, 7 и 10 септември от РИОСВ-Хасково.
Не забравяйте да отбележите изчистените от Вас места на картата на daizchistim.bg Изпратете кратка информация и снимки за Вашето участие в кампанията на е-поща: pr_riosv_hs@abv.bg или във Фейсбук страницата за информационно-образователни дейности на РИОСВ- Хасково „Приятели на природата“!