Безплатни дърва за доброволците гасили пожари в Минерални бани

BanyНа последното си заседание Общинският съвет в Минерални бани прие решение да предостави безвъзмездно по 3 куб.м. пространствени дърва за огрев на участниците в доброволните формирования, съдействали на противопожарните мероприятия и гасили пожари на територията на общината.
През тази година бяха почистени много пътища за движение на противопожарната техника с участието на хората от община Минерални бани. Част от тях са участвали като доброволци и в гасенето на пожари, каза кметът на общината Мюмюн Искендер, затова считам, че е целесъобразно те да бъдат овъзмездени. Сред отличилите се, личат имената на Иван Ванчев, Ашкан Садула, Митьо Желев, Мехмед Мюмюн и Сали Емин.