В Минерални бани не разрешават инвестиции в имоти под 1,5 дка

BanyОбщинският съвет в Минерални бани прие решение да не се разрешават бъдещи инвестиции върху имоти, с площ под 1 500 кв.м. Решението визира бъдещи инвестиции в националния курорт, с които се предвижда изграждане на „малки семейни хотели”, „къщи за гости” и „места за настаняване” за обществено обслужване. Според решението имотите трябва да бъдат икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство и на съответните квартали.

НЧ „Заря 1957” – Минерални бани с плакет от „Богородична стъпка”

BanyНародно читалище „Заря 1957“ от община Минерални бани се върна с плакет и диплом за принос в съхранението и развитието на фолклора от Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка`2018“, който се проведе в Старозагорските минерални бани през уикенда.
Над 4 000 участници си оспорваха на две сцени наградите на събора.
Наградата на кмета на Община Стара Загора отиде НЧ „Тракия 2008“ и Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ от Хасково. Тригодишната Стефани Стоянова от садовското с. Чешнегирово, която изпълни песента „Изгубила си Веселинка“, получи награда за най-малък участник на събора. Тя се изяви на Първа сцена заедно с НЧ „Наука 1884“ от с. Чешнегирово, носителите на една от 50-те награди за принос.
В продължение на два дни хиляди гости от цялата страна се насладиха на българските музикални, певчески, танцови и етнографски традиции, по време на събора, който се проведе в курортното селище Старозагорски минерални бани.

Община Минерални бани представена по Радио River FM – Козлодуй

BanyОбщина Минерални бани бе представена на 24-ти август т.г. в предаването „Без резервации” на Радио River FM – Козлодуй. представи през следващата седмица националния курорт в своето предаване „Без резервации”. От радиото се интересуваха за лечебните качества на минералната вода, местата за настаняване и възможностите за туризъм.
Новите модерни басейнови комплекси „Дейзи“ и „Олимпик”, разположени в централния парк „Калето”, привличат хиляди посетители през летния сезон. Едно от най-значимите постижения за Минерални бани е откриването на новопостроения балнеохотел „Божур”, в който туристите могат да извършват профилактика на здравето си и да се лекуват при преференциални цени по програмата на НОИ. Водата в Хасковските минерални бани няма аналог в Южна Европа, освен в Карлови вари. Селото е със статут на балнеологичен курорт от национално значение още от 1952 година. Тук са регистрирани 14 горещи извора, в Карлови вари са 12. Температурата им е близка – между 54-59 °С. Четири от тях са с голям дебит, достатъчен за захранването на малка река (Банска река). Останалите са със сезонен отток. Произходът им е свързан с вулканична дейност от времето на терциера (преди 40 до 60 милиона години).
Община Минерални бани осъществява контрол върху спазването на нормативните изисквания и осигуряването на необходимата информация от страна на туристическите обекти. Категоризираните туристически обекти в общината към 31 декември 2017 г. са 28 заведения за хранене и развлечения, и 43 места за настаняване, като общия капацитет на легловата база е 820 места.
Според вида на местата за настаняване, броят на обектите е 4 хотела, 9 семейни хотела, 11 къщи за гости, 17 стаи за гости, 1 пансион и 1 почивна станция.

В Минерални бани обсъждат документация за подбор на проекти

BanyВ общините Минерални бани и Черноочене започна обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ [публ: 23 август 2018г.] Датата на откриване е 24.08.2018 г., а датата на приключване 31.08.2018 г., 23:59 ч.
СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ обявява за обществено обсъждане проект на процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 – МИГ Минерални бани – Черноочене – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г., СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ публикува в секция „Документи за публично обсъждане“ проект на документация във връзка предстоящото обявяване на Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.030 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 4 „Подкрепа за микро, малки и средни предприятия, осигуряващи заетостта на територията“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Специфична цел 7 „Разширяване на производствения капацитет на малки и средни промишлени предприятия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на община Минерални бани и община Черноочене.
Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигането на специфичната цел „Разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния им потенциал. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 821 448,60 лв. (420 000 евро). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 88 012,35 лева, а максималният размер е 352 049,40 лева. По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-2.030 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-188/29.11.2016 г.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23:59 ч. на 31.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_min.bani@abv.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
Пълният комплект от документи за кандидатстване можете да намерите в сайта на община Минерални бани.

Цветна каскада ще краси община Минерални бани

BanyЦветна каскада ще краси националния курорт Минерални бани. Изцяло ще бъде реновирана пешеходната алея, намираща се от източната страна на Общинската администрация. Вече се работи по първата фаза на проекта, каза кметът на общината Мюмюн Искендер.
Цветната каскада е една от емблемите на Баните и в проекта за реновирането е включено изграждането на нови постаменти за цветя, както и уникални сухи фонтани, които ще се разположат в редица пред сградата на общината. Ще бъде украсено, както самото кметство, така и цветната алея, обясни главният архитект на Минерални бани – Димитър Стоев. Сухите фонтани са последен писък на модата и характерното за тях е, че водата тече и сякаш изчезва, но всъщност циркулира и се харчи по-малко, обясни той. Различни цветни лампи ще осветяват пешеходната алея през нощта и ще създават феерична атмосфера на разхождащите се по нея местни жители и туристи, които стават все повече през последните години.

„Пожарището” над Горно Брястово е отворена врата към Космоса

BanyСкалният масив „Пожарището” над село Горно Брястово в община Минерални бани е свидетелство за единия Бог, който дава живот, твърдят не само местните жители, но и много учени. „Пожарището” като светилище няма онази крещяща известност на останалите светилища от другите части на Родопа планина, но неговите форми са притаени между видимото и невидимото. Смирени, които като че не смеят да смутят божествената цялост на камъка. Тук хармонията не е нарушена и е близо до тази от древността.
Предполага се, че преди 5-6 хилядолетия в района са живели траки, по-късно римляни, а всички те са добивали злато. Светилището „Пожарището” е една от най-силните енергийни точки на земята и траките са знаели това. Жреците са се възползвали от неземната енергия, за да влизат в контакт с висши същества и да получават информация от вселенския разум.
Върху скалният масив има няколко знака, приличащи на руни, вероятно от тракийско пиктографско писмо, разкриха учените. На познавачите на окултното е известно, че това място е отворена врата към космоса. Тук се медитира по-лесно и се навлиза в други пространства, уверяват езотериците.

Село Татарево отбелязва своя празник днес

BanyДнес е празникът на село Татарево, община Минерални бани. Кметът на Татарево Халил Салим се е погрижил празникът да протече, както му е редът. За настроението на гостите и жителите на селото ще се погрижи специално нает оркестър от Хасково. Селото е известно с това, че тук е родена и израснала голямата народна певица Недялка Керанова.
В по-стари времена в землището на Татарево е преминало детството и на друг велик българин – Ангел Войвода. Неговият баща е имал воденица в местността „Боаза”, а близо до мястото се намира и „Ангелов кладенец”. Според преданието, този кладенец е бил направен от бащата и сина и тук малкият Ангел е идвал да пълни със студена вода стомните на мливарите.
Цяла плеяда известни и талантливи хора са излезли от село Татарево, а днес то е привлекателно място за чужди граждани, които предпочитат да си купят имоти тук. Началният час на празненството ще бъде даден в 19,30 часа, каза още кметът Халил Салим и призова всички да излязат от домовете си и да се повеселят.

Ще ремонтират по проект детската градина в Боян Ботево

BanyОбщина Минерални бани кандидатства с проекта „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска градина в с. Боян Ботево. Според проекта ще бъде оформено котелно помещение за котел на твърдо гориво – дърва и пелети в част от склада с достъп за зареждане отвън. В котелното ще бъде поставен бойлер с двойна серпентина за топла вода, който ще се захранва от слънчеви панели, монтирани на покрива. На фасадата ще бъде монтиран и комин от неръждаема стомана.
В детското заведение ще бъде изградена и отоплителна система с алуминиеви радиатори за всички помещения. Освен това ще бъде подменена електроинсталацията. Ще бъдат монтирани и нови осветителни тела с LED-крушки. Ще бъде монтирано аварийно и евакуационно осветление, както и пожаро известителна инсталация. Предстои и подмяна на ВиК-инсталацията на сградата.
В спалните и дневните помещения ще бъде положена ПВЦ-настилка, а в кухнята, склада и коридорите – гранитогрес. Предвижда се също така сградата да бъде топлоизолирана с 10 см EPS, а покривното покритие ще бъде подменено с 10-сантиметрови термопанели.
Проектът предвижда още цялостно решение на вертикалната планировка около сградата и оформяне и оформяне на подходящ наклон за отвеждане на повърхностните дъждовни води. Ще бъде изградена и детска площадка. Предвижда се подмяна на оборудването в кухнята и санитарните възли на детската градина. Детската градина се ползва от група от 14 деца.

Местният парламент в Минерални бани заседава днес

BanyДвадесет и шестото редовно заседание на местния парламент в Минерални бани ще се проведе от 13,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 3 докладни, но до началния час на заседанието броят им може да нарасне, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат относно актуализиране на годишната програма за 2018 г., както и за актуване на публична общинска собственост. Заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет ще се проведат от 10,00 часа на 22-ри август, каза още Мехмед Лятиф.

Областният разреши пряко възлагане за превоз на пътници в Минерални бани

BanyОбщинският съвет в Минерални бани даде съгласието си да бъде приложена разпоредбата на чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване обществени превози на пътници с автобуси. За целта ще бъде приложена спешна мярка чрез пряко възлагане на обществената услуга за превоз на пътници със срок на действие от 12.08.2018г. до 11.08.2019 г. През това време следва да бъде проведена процедура по възлагане на превоза по реда на Закона за обществените поръчки.
Процедурата по възлагане на превоза по реда на ЗОП не е проведена поради факта, че все още не е завършен процесът по съгласуване и утвърждаване на нови маршрутни разписания от областната транспортна схема на Хасково и той няма да може да бъде приключен до 11.08.2018, когато изтича срока по Решение № РД-13-101/11.08.2017г. и сроковете на сключените договори.
С решение №РД-13-71/03.08.2018г. областният управител на Хасково разрешава Кметът на община Минерални бани да възложи пряко обществената услуга за превоз на пътници със срок на действие 1 година.