Легенди за златни съкровища край Доган кая, разказват иманяри

BanyЗа мястото наречено Доган кая край село Сърница в община Минерални бани съществуват много предания и легенди. Древното светилище „Орлови скали” край село Сърница се превърна в археологически хит през тази година, след като бяха заснети няколко изсечени скални профила на човешки лица. По-късно археоложките ст. н.с. I ст. д.и.н. проф. Ана Радунчева и д-р Стефанка Иванова от Националния археологичен институт към БАН категорично потвърдиха, че определено става въпрос за изсечени в скалите човешки лица.
След освобождението държавната граница между България и Турция е минавала по Улу дере. Една от легендите от по-ново време е разказвана от иманяри, които често навестяват този район. Според нея, млад турчин от асеновградските села бягал за Турция от настъпващата руска армия, а най-прекия път тогава минавал точно през тази част на Родопите. Той яздел кон, натоварен с мешинени дисаги, които били пълни със златни лири. Когато достигнал до Доган кая, конят му паднал мъртъв от умора. Точно под скалите имало два високи бора, които достигали до върха им, където растяло малко зелено борче. Човекът се изкатерил с пълните дисаги по единия от боровете до върха на скалите и изсипал съдържанието им в тясна цепнатина. След това слязъл обратно и отсякъл двете дървета. Той си мислел, че по този начин никой няма да може да достигне до върха на камъка.
Златото е още там, горе, а металотърсачите направо полудяват. То обаче не може да се извади от тесния процеп, разказват алпинисти, които са стигали до върха. На други места в района също са намирани гърнета, пълни със злато, споделят местните хора. Просто районът е такъв, пограничен и много от бягащите са заравяли своите скъпоценности, с мисълта, че един ден отново ще се завърнат.

Молебен за дъжд край Сърница изсипа реките от вода над Родопите

BanyСърница не веднъж е доказвала, че е едно много специално място в Родопите. Тук е установена най-голямата концентрация на древни мегалитни съоръжения и това не е случайно. Мястото е било свещено и култово за траките и техните още по-древни предшественици. Само преди няколко дни мюсюлмани и християни отправиха молитва за дъжд и над Родопите се изсипаха огромни количества вода, които причиниха щети на много места, но в района на Сърница не бяха отбелязани никакви разрушения. Молебенът за дъжд се отслужва за втора поредна година и се превръща в истински празник за местните хора. В него вземат участие и жители на околните села. Курбанът-жертвоприношение бе приготвен също край култово място – хълмът Свети Илия, където има изграден параклис. Свети Илия е единствения светец, тачен от християни и мюсюлмани.
Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер, който е родом от Сърница, заяви, че този дъжд е истинска благодат за цялата планина, не само защото я раззеленява и разхубавява. Щети от дъждовете винаги е имало, но те са върху неща, които са част от човешката дейност и винаги могат да бъдат поправени, каза още Мюмюн Искендер.

Община Минерални бани кандидатства с 4 проекта по ПРСР

BanyОбщина Минерални бани кандидатства с четири проекта по Програмата за развитие на селските райони. На последното си заседание Общинския съвет одобри предложението на кмета Мюмюн Искендер общината да кандидатства с инвестиционни проекти по Мярка 7,2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
Първият от проектите предвижда благоустрояване – рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани. Става въпрос за бул. „Васил Левски” и ул. Юрий Гагарин” в общинския център, ул.”18-та” в с. Караманци и ул. „Атанас Райков” в с. Сусам.
Вторият проект е „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в три населени места в община Минерални бани. В рамките на проекта е предвидено благоустрояване и паркоустрояване на парка зад хотел „Яман”, парка в село Караманци и поставяне на парково осветление в парка на с. Винево.
Третият проект е „Подобряване на образователната инфраструктура в община Минерални бани”. Той предвижда реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ЦДГ „Снежанка” в Минерални бани, заедно с филиалите й в селата Сърница, Караманци, Боян Ботево и Ангел войвода.
Четвъртият проект е за „Подобряване на горските пътища на територията на община Минерални бани. Той е подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите”.
Посочените проекти съответстват на приоритетите в общинския план за развитие на Община Минерални бани за периода 2014-2020 г.

Мерки срещу заразен нодуларен дерматит вземат в Минерални бани

BanyОбщинската епизоотична комисия в Минерални бани проведе свое заседание във връзка с мерките срещу констатираното огнище на болестта Заразен нодуларен дерматит по едрите животни в град Одрин. Председателят на комисията Мюмюн Ибрам запозна присъстващите със заповедта на областния управител за мерките които трябва да бъдат предприети. Д-р Славчо Славчев, гл. инспектор „Здравеопазване на животните” при ОДБХ-Хасково запозна членовете на комисията с епизоотичната обстановка в страната и в Минерални бани. Обяснени бяха причините и сиптомите на заболяването. Наблегнато бе на момента, че всички собственици на едри преживни животни трябва да бъдат своевременно информирани за заболяванията и да следят състоянието на животните си.
Кметовете и кметските наместници трябва да съставят списъци на собствениците на едри преживни животни и техния брой. Няма място за паника сред населението, заболяването не е опасно за хората и е необходимо да се спазват всички превантивни мерки и да се поддържа добра хигиена. При най-малко съмнение за заболяло животно да се информират органите на ОДБХ-Хасково.
Набелязани бяха и превантивните мерки, които трябва да се вземат за да се спре разпространението на заболяването. Кметовете на населени места в община Минерални бани са задължени със заповед на кмета на общината Мюмюн Искендер да информират лицата, отглеждащи едри преживни животни за клиниката за Заразен нодуларен дерматит и спазването на мерките за биосигурност в обектите, както и задължението им при съмнение за заболяване или смъртност на животни незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.
Необходимо е да се засили контрола по придвижването на животните и мерките за биосигурност в обектите за едри и дребни преживни животни. Кметовете на населени места в община Минерални бани да запознаят животновъдите относно необходимостта от извършване на дезинсекция на животновъдните обекти и обработката на животните срещу насекоми, преносители на син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести. Кметовете на населени места да съдействат на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията. Кметовете и органите на МВР ще контролират изпълнението на набелязаните мерки.

Ваксинират дивите хищници против бяс в Минерални бани

BanyВаксинират дивите хищници против бяс в Минерални бани. Примамките са с формата на кубче със специфична миризма, която привлича хищниците. На един квадратен километър се изхвърлят по 25 броя, които самолетите пускат от височина 150 метра. Мястото на всяка примамка се отбелязва с помощта на GPS-система. Ветеринарните лекари препоръчват хората да не пипат ваксиналните примамки с незащитени ръце, защото при нарушена цялост на външната обвивка ваксината може да бъде опасна за тях. При контакт с примамките е добре да се извърши консултация с лекар. Препоръчително е домашните животни да се държат затворени, а кучетата – на повод, уточняват от БАБХ. Ваксинацията е част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и изкореняване на заболяването бяс, уточняват от пресцентъра на Агенцията.
Българска агенция по безопасност на храните започна първата за 2018 г. ваксинация по въздух срещу бяс при дивите хищници. Десет специално оборудвани самолета ще разпръснат над 1 млн. примамки от въздуха. Акцията ще се извърши в зависимост от атмосферните условия. Ваксините няма да бъдат разпръсквани над села и водоемите.

БНТ излъчи етнофестивала в Минерални бани

BanyБНТ излъчи вчера от 13,30 часа втората част на концерта от избрани изпълнения от двата фестивални дни на 18-я международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа”, който се проведе в Минерални бани. Първата част от концерта бе излъчена в същия час на 17 юни, информираха от националната медия.
В мащабната проява участваха близо 2 000 деца от България, Македония, Молдова, Полша, Русия, Сърбия и Турция. Организатори на проявата са КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов”, със съдействието на община Минерални бани. Международният детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” е посветен на най-хубавия детски празник, 1 юни – Международен ден на детето.
В проявата взеха участие 80 групови и 35 индивидуални изпълнителя от 15 области и 38 населени места от територията на цяла България, както и 15 чуждестранни групи. Китайската култура и традиции докосваме чрез изпълненията на участници от Българо-китайски образователен център „Панда” – гр. София. Представени са близо 90 училища, читалища, ОДК, ОДЗ, центрове и школи от България и чужбина.

Молитви за дъжд отправиха от Сърница

Bany 2Молитва за дъжд отправиха мюсюлманите от село Сърница. Тази година има повече валежи от миналата, но дъждът никога не е в излишък, каза кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Организатор на мевлида бяха джамийското настоятелство в селото, местния и Общинския съвет на ДПС. За участие бяха поканени и хората от околните села – Караманци, Боян Ботево, Ангел войвода и Винево. Християните от Сърница, макар и малко на брой също уважиха молебена за дъжд, защото пред природните бедствия всички сме равни, споделиха те.
Местните мюсюлмани са събрали пари за жертвения курбан, а молитвата бе отслужена от Районния мюфтия Басри Ефенди. В нея взеха участие местния имамин Шабан Мюмюн, както и имами от околните села. Те прочетоха айети от Корана и се помолиха за здраве и берекет. Ходжите направиха и молебен за дъжд.
Мястото, където трябваше да се състои мевлида бе хълма над Сърница, в близост до параклиса „Св. Илия”, но поради силния вятър в последния момент молебенът бе проведен в залата на с. Сърница. Всички присъстващи бяха нагостени с 12 казана курбан, приготвен по този повод от майстор готвача Емел, който от 17 години работи като главен готвач на „Горубсо”. За мевлида са използвани над 500 кг. месо и 100 кг ориз. Сред официалните гости бяха кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, зам.-кмета Нуртин Сабри и кметове на населени места.
Над 2 000 лева бяха събрани по време на наддаване за месо и дарения, които ще се използват от джамийското настоятелство.

Молитва за дъжд отправят мюсюлмани и християни в Сърница

BanyМолитва за дъжд ще отслужат днес от 11,00 часа мюсюлмани и християни село Сърница. Това информира кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. От много дни в района не е капнала нито капка дъжд и хората са решили да се помолят за това. Местните мюсюлмани са събрали пари за жертвен курбан, а молитвата ще бъде отслужена от местния имам на специално място. То се намира в близост до параклиса „Св. Илия” над село Сърница, така че и християните да могат да запалят свещи и да се помолят за животворната влага, каза още кметът на общината.

Мерки против пожари вземат в Минерални бани

BanyМерки против пожари вземат в община Минерални бани. Горските и полските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е, че фронтът на разпространение често променя посоката си. Поради това, за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Статистика показва, че едва в 2 % от случаите пожарите в горските територии се причиняват от природни явления (мълнии), а в останалите 98 на сто – причина за огнените бедствия е човешката небрежност. Пожарната апелира за да опазим зеленото богатство на общината от пожари, е необходимо да спазваме изискванията за пожарна безопасност в горските територии.
Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. Повишена опасност от пожар крие небрежното пушене. Хвърлянето на незагасени цигари може да е пагубно за значителна част от горските територии. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски територии. Не палете огън в горите, освен на специално обозначени и устроени места.
Преди да запалите огън, се уверете, че са осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе подръчни уреди за гасене-тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

В Минерални бани приеха отчет за развитието на туризма

BanyДвадесет и осмото редовно заседание на Общинския съвет проведе местният парламент в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 9 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени 8 нови. По-важните от решенията бяха приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2016-2017 г. От 2012 до 2017 г. местата за настаняване в националния курорт са увеличени два и половина пъти, става ясно от отчета.
Приет бе и план-извлечение за промяна във вида сечи и добива на дървесина в иглолистните и широколистни гори през 2018 г. на територията на общината. Местните парламентаристи умуваха върху удължаване на срока за поемане на дългосрочен общински дълг за изпълнение на обект „Повишаване ефективността на използване на ресурсите от минерални води в община Минерални бани. Сред останалите проекти за решения бяха разрешително за водовземане на минерална вода и предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Заря-1957” в Минерални бани. Парите са за закупуване на компютър, на който да се води счетоводството на всичките 6 читалища на територията на общината. Първоначално поисканата сума бе 300 лв за компютър втора употреба, но кмета на общината каза, че винаги е подкрепял читалищата и не е проблем сумата да бъде по-голяма за да се купи нов компютър. Така съветниците предложиха сума от 1 000 лв, която бе гласувана единодушно. Останалите докладни касаеха определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем.