Изтича крайния срок за заявки за етнофестивала в Минерални бани

BanyДнес изтича крайния срок за подаване на заявки за участие в Международния детски етнофестивал в Минерални бани. За осемнадесета поредна година КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” организират ХVІII Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа”, посветен на най-хубавия детски празник, 1 юни – Международния ден на детето. Медийни партньори на събитието са Българска национална телевизия и БНР „Радио Благоевград”. Чрез универсалния език на песента и танца, ще бъдат отправени посланията, които етнофестивалът носи, за единство и общо бъдеще на Балканите и Европа, за толерантност между етносите, за уважение към различните духовни и културни ценности и традиции.
Групови и индивидуални певци, инструменталисти и танцьори магат да кандидатстват за участие в ХVІII детски етнофестивал в срок до 31 март 2018 г. при съблюдаване на утвърдения Статут, съдържащ Регламент за участие. ХVІII детски етнофестивал ще се открие на 31 май т.г. от 10,00 часа в Летния театър на община Минерални бани и ще продължи до 1 юни. В него ще вземат участие деца от различни региони на страната и различни етноси. Очакваме и гости от Румъния, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Турция, Гърция, Хърватия, Полша, Молдова, Индия и други.
Най-добре представилите се изпълнители през двата фестивални дни, ще бъдат поканени да участват в заключителен Галаконцерт, който ще се проведе преди връчването на наградите на отличените участници. Галаконцертът ще бъде излъчен по Българска национална телевизия. Паралелно с концертната програма, ще бъдат организирани съпътстващи дейности – представяне на традиционни занаяти, кулинарни конкурси, пленер (рисуване под открито небе) и други развлекателни и образователни занимания за децата.

Подпомагат производителите на картофи в Ивайловград

British new potatoes
British new potatoes
Подпомагат производителите на картофи срещу вредители в Ивайловград. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри финансов ресурс от 1 млн. лева за 2018 година по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител.
Схемата е нотифицирана пред Европейската комисия през юни 2015 г. и е със срок на прилагане до 2020 година. Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите на територията на България. Производителите на картофи могат да кандидатстват за подпомагане от 20 март до 15 май. Заявления по схемата ще се приемат в областните дирекции на Фонда. До 31 май земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 22 юни 2018 година.

Спортен празник по проект провеждат в Минерални бани

BanyДнес от 15,00 часа на спортната площадка в двора на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани ще се проведе Четвъртият спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО” /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с участието на ученици от училищата в община Минерални бани.
Проявата е част от Дейност 10 „Съвместни спортни празници и инициативи” по проекта „ЗАЕДНО”, осъществяван от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани и СУ „Христо Ботев” с. Караманци.

Ивайловградското село Меден бук иска детски кът

IvaylovgradКметството на ивайловградското село Меден бук кандидатства със свое проектно предложение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за изграждане на детски кът в селото. Местната администрация на населеното място е внесла документи за участие в конкурс, обявен от МОСВ по Националната кампания „За чиста околна среда – 2018” на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Внесеното проектно предложение включва почистване, озеленяване и облагородяване на общински терени и изграждане на детски кът за отдих в село Меден бук, община Ивайловград. Стойността на проекта е 9980.60 лева

Минерални бани включена в програма за профилактика

BanyНационалният курорт Минерални бани е включен в програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г., която стартира на 23 март и се ползва с голям интерес. В списъка на заведенията, които предлагат балнеологични и други лечебни процедури, са хотел „Божур“ към „Профилактика, рехабилитация и отдих „ЕАД и специализираната болница за рехабилитация „Айлин“ ЕООД. Очаква се около 47 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация при различни заболявания, включително професионални. Програмата е с продължителност 10 дни.Цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Хората в Ивайловград да не вярват на сделки за климатици

IvaylovgradПолицията съветва хората в Ивайловград да не вярват на сделки за климатици и радиатори по телефона. Поради зачестилите напоследък случаи на телефонни измами, полицията запознава гражданите с някои от основните сценарии, използвани от пресъпниците.
На стационарния ви телефон се обажда мъж, който се представя за Ваш близък или роднина. Същият заявява, че извършва сделка за закупуване на климатици или радиатори (в зависимост от сезона) и е необходимо техниката спешно да бъде капарирана. Моли за съдействие, защото в момента е възпрепятстван, а ако не се плати капарото сделката ще пропадне и той ще изгуби голяма сума пари. Казва, че ще Ви се обади служител на фирмата, от която ще бъде закупена техниката, с когото да се разберете за начина на предаване на исканата парична сума. Малко по-късно получавате обаждане от човек, който се представя за служител на голяма търговска верига, обяснява, че ще изпрати човек със служебен автомобил да вземе капарото и иска да продиктувате точния си адрес и личните си данни. След предаване на парите на мнимия представител на търговската фирма, контактът с вас се прекратява.
Веднага позвънете на тел. 112 (избира се безплатно), но по възможност от друг телефонен апарат, а не от апарата, на който са се обадили измамниците – ако не е прекъсната връзката от предишния разговор, при набиране на нов номер, отново ще се свържете с тях.
Не съобщавайте лични данни (име, ЕГН, адрес) или номера на банкови сметки. Свържете се с близките си. Ако в момента нямате връзка с тях, се посъветвайте със съседи, на които имате доверие. Не се съгласявайте да давате никакви пари на ръка на непознати хора, без значение за какви се представят. Не се съгласявайте да хвърляте парични суми или златни накити от жилището си или да ги оставяте на места без надзор.

4 дни за регистрация в Международния детски етнофестивал

BanyОстават 4 дни за прием на кандидати за участие в Международния детски етнофестивал в Минерални бани. За осемнадесета поредна година КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” организират ХVІII Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа”, посветен на най-хубавия детски празник, 1 юни – Международния ден на детето. Медийни партньори на събитието са Българска национална телевизия и БНР „Радио Благоевград”. Чрез универсалния език на песента и танца, ще бъдат отправени посланията, които етнофестивалът носи, за единство и общо бъдеще на Балканите и Европа, за толерантност между етносите, за уважение към различните духовни и културни ценности и традиции.
Групови и индивидуални певци, инструменталисти и танцьори магат да кандидатстват за участие в ХVІII детски етнофестивал в срок до 31 март 2018 г. при съблюдаване на утвърдения Статут, съдържащ Регламент за участие. ХVІII детски етнофестивал ще се открие на 31 май т.г. от 10,00 часа в Летния театър на община Минерални бани и ще продължи до 1 юни. В него ще вземат участие деца от различни региони на страната и различни етноси. Очакваме и гости от Румъния, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Турция, Гърция, Хърватия, Полша, Молдова, Индия и други.
Най-добре представилите се изпълнители през двата фестивални дни, ще бъдат поканени да участват в заключителен Галаконцерт, който ще се проведе преди връчването на наградите на отличените участници. Галаконцертът ще бъде излъчен по Българска национална телевизия. Паралелно с концертната програма, ще бъдат организирани съпътстващи дейности – представяне на традиционни занаяти, кулинарни конкурси, пленер (рисуване под открито небе) и други развлекателни и образователни занимания за децата.

Ивайловград подписа договор за инфраструктурен проект

IvaylovgradКметът на Община Ивайловград Диана Овчарова подписа договор за най-големия инфраструктурен проект отпускане на финансиране на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Държавен фонт „Земеделие“ отпусна субсидия в размер на 4 212 289,39 лв. за подобряването на междуселищната пътна инфраструктура за целите. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътна и тротоарна настилка. Ще се изградят подземни тръбни мрежи за широколентов интернет.
Благодарение на проекта ще бъдат ремонтирани пътните отсечки: Ивайловград – село Свирачи, кв. Лъджа – Мананастирът „С. св. Константин и Елена“ – Римски мост, село Планинец – село Соколенци, село Железино – село Гугутка / Железино – Пъстрок/, село Свирачи – село Мандрица / Белополяне/. „Ние можем, мислим и имаме капацитета да го направим! Това на всички езици се нарича експертност!“, сподели Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.

Минерални бани кандидатства с три проекта по ТГС

BanyИзвънредно заседание проведе местния парламент в Минерални бани. Заседанието бе водено от Председателя на общинския съвет Мехмед Лятиф и се проведе в Заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен първоначално бяха включени общо 5 точки, но преди началото на заседанието председателят Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 4 нови. По-важните от решенията се отнасяха за кандидатстване с проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 г.
Община Минерални бани кандидатства с три проекта. Първият от тях с турската област Къркларели предвижда да се доизградят алеите до крепостта „Свети дух”, като се подсигури и достъп за инвалиди. На обекта ще бъде монтирано и художествено осветление. Другият проект с община Хабикьой предвижда изграждане на воден атракцион с пеещи фонтани.
Местните парламентаристи приеха и Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. Останалите проекти за решения бяха във връзка с писмо от управителя на „Напоителни системи” ЕАД и процедура за предоставяне концесия на язовир.

GISSEN представя България на изложба в Дания

GissenЖивко Тенев – GISSEN е един от седемте карикатуристи, които ще представят България на Шестия международен салон на карикатурата на името на Нилс Биг в Дания. Селекцията на участниците приключи преди броени дни. Останалите автори от България са Стоян Дечев, Йовчо Савов, Цочо Пеев, Емилия Петкова, Трайко Попов и Анатоли Станкулов. Най-многобройни са участниците от Индонезия, Иран и Китай.
Преди откриването на изложбата международно жури ще обяви победителите, които ще получат златен, сребърен и бронзов приз. Откриването на самата изложба и награждаването са насрочени за края на месец септември т.г.. Темата на изложбата през тази година бе „Изкуствен интелект”, а основното изискване към авторите бе да представят карикатури без никакъв текст, сподели GISSEN. През последните три години бях прекъснал всичките си участия на подобни форуми. За мен е важно, че регистрирах това участие, което значи, че все още съм в кондиция. Самото участие на такъв форум е огромна победа, защото много автори остават извън селекцията. За останалото – времето ще го покаже, сподели още редакционният художник на сайта Антен Ер.