Учениците от Минерални бани излизат в двудневна ваканция

VakanciaВ няколко общини от областта учениците са в т.нар. дървена ваканция. Днес няма да провеждат занятия учениците от СУ „Христо Ботев” в село Караманци, община Минерални бани. Учениците от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани днес учат, но заради усложнената обстановка и многото отсъстващи деца, утре и на 2 март няма да има учебни занятия.
От днес до 2 март включително са прекратени учебните занятия в община Стамболово. В община Ивайловград ситуацията също е сложна. За сега е взето решение днешният ден да е неучебен. За следващите дни ще се решава по-късно. В Тополовград занятия няма да има до края на седмицата.

Данъчните задължения плащат в Минерални бани

BanyОт 15.02.2018г. жителите на община Минерални бани могат да се плащат дължимите данъци и такси за 2018 г. Плащането може да се извършва в офиса на отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път. За да видите вашите задължения, трябва да заявите ПИН-код, който може да получите от Местни данъци и такси при община Минерални бани срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, информираха от общината.

Денят на розовата фланелка отбелязват в Стара Загора

StaraВсяка година последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.
За трета поредна година Сдружение “Самаряни” отбелязва чрез различни училищни инициативи “Деня на розовата фланелка”. През 2018 г., това ще се случи в рамките на най-новия самарянски проект “Лаборатория за НЕнасилие” с инициативи в три училища. На 27.02. “Лаборатория за НЕнасилие” гостува на два 8-ми класа от ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък, където младите хора са готови да изразят открито своята позиция срещу “тормоза” в училище. След преодоляване на критичните зимни условия и връщане на учениците в класните стаи “Лаборатория за НЕнасилие” посети и Първо основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Раднево, СУ “Христо Ботев”, гр. Павел баня и СУ ”Максим Горки”, гр. Стара Загора, където предизвика младите хора да говорят и търсят отговори на ситуации на училищен тормоз, в които са въвлечени – на които стават свидетели или преки участници.
Станете и вие част от кампанията! На 28.02.2018 г. носете розово, снимайте се и споделете снимките си в социалните мрежи с #ДенНаРозоватаФланелка!
Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел.
Тази инициатива бързо става популярна сред други училища чрез sms-и, имейли и медии. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост, затова именно носенето на розово в този ден е израз на позицията “НЕ на тормоза и на стереотипите, които го предизвикват”. В Деня на розовата фланелка розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са по-силни, когато са подкрепени от важните за децата хора, особено от мъжете – бащите, батковците, дядовците. В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г.

Фирмите подават данни за платени доходи в Минерални бани

BanyДо 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица в Минерални бани, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи. В справката се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от:
– друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения и др. посочени в чл. 29 от ЗДДФЛ);
– наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
– доходи, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
– доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, включително доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
– доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Доходите, които следва да се включат в справката, изчерпателно са описани в номенклатурата за вид на дохода към утвърдения от министъра на финансите образец на справката. От НАП обръщат внимание, че паричните и предметните печалби от игри на случайността, които са освободени от облагане по реда на ЗДДФЛ от 01.01.2017 г., са посочените в чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ:
Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС), или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
Наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати, по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС, или държава-страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените по-горе хазартни игри. „Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на закона е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.
Всички парични награди от игри на случайността, както и предметните награди с пазарна цена над 30 лв., които не попадат в цитираните по-горе изключения, представляват облагаем доход по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ и се описват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Те трябва да се декларират от физическите лица в годишна данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следващата годината на придобиването им.
Информацията от справките, които предприятията подават, позволява на приходната администрация да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.

Снежна ваканция за училищата в Стара Загора

StaraОбявяват ваканция за училищата в Община Стара Загора. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров обявява за неучебни дни 27 и 28-ми февруари за всички училища на територията на Община Стара Загора. Причината са влошените метеорологични условия в Общината.

Отбрани френски сортове отглеждат край Сусам

BanyЛозовите масиви на „Ивкон Трейд”, които произвеждат марковите вина Spiritus Sanktus край село Сусам в община Минерални бани са създадени през 2008 г., като площта им се разпростира на 750 дка. В масива са засадени три вида бели сортове вина. Един от тях е българския сорт „Дамянка”. Другите два са френските сортове „Вийоне” и „Шардоне”. Имаме и четири червени сорта – „Мерло”, „Каберне Совиньон”, „Сира” и един типичен български сорт – „Мавруд”, каза Константин Вълков от „Ивкон Трейд”. През последните години сме спечелили много сребърни и златни медали на различни изложения. Имаме общо 6 златни медала, 4 бронзови и 4 сребърни, като най-добрите и от най-високо реномираните изложения, това са наградите ни от Дюселдорф, където имаме златен медал на „Каберне Совиньон” от реколта 2013 г.и златен медал на „Шардоне” от Международното изложение на вината в Брюксел, каза още Константин Вълков.

Обучават млади хора за бъдеща реализация в Стара Загора

StaraВ началото на май в Стара Загора ще се проведе обучителен курс по проект „Неактивни младежи в нужда“, съобщи Радост Овагимян, ръководител на Превантивен център по зависимости към Община Стара Загора. В него ще участват представители на България, Уругвай, Македония и Гърция.
„В периода 5-10 февруари 2018 г. членове на СНЦ „Академия на успеха“ Стара Загора, заедно с представител от Превантивен център по зависимости присъстваха на встъпителна среща по проект „Неактивни младежи в нужда“ (NEETs in NEED) N 2017-2954 финансиран от Европейската Комисия, по програма Еразъм +, Ключова дейност 2. Срещата се проведе в Монтевидео, Уругвай и освен българските участници, включваше представители на домакините, Македония и Гърция“, разказа Овагимян.
Срещата е част от проект „Неактивни младежи в нужда“, който има за цел да активира млади хора, които не са заети на трудовия пазар и не са в процес на обучение, както и да им помогне за бъдеща реализация в трудов и обучителен план. По време на встъпителната среща е взето и решение да бъде създадена онлайн платформа в помощ на неактивните млади хора.

Слънчев „визьор” бе регистриран на Шарапаните над Горно Брястово

BanyСкален слънчев „визьор“ с ориентация изток-запад бе открит на Шарапаните над село Горно Брястово в община Минерални бани. Точно под него скрита в гората в същата посока има страхотна шарапана! А вдясно от „визьора” под известните шарапани на самия връх, скрит зад шубраците се показа и скален мъжки профил. „Шарапаните“ се очертават като значим култов комплекс с много елементи.

Знамето на Старозагорското въстание е първообраз на трибагреника

ZnameЗнамето на Старозагорското въстание от 1875 година, едно от малкото знамена в страната от преди Освобождението от турско робство, е първообразът на Националния трибагреник. Тази теза изказаха историците проф. Андрей Пантев и проф. Пламен Митев, по време на проведената вчера в Стара Загора кръгла маса на тема “Пътят към свободата“, организирана от Община Стара Загора и Регионалния исторически музей като част от програмата, посветена на 140-та годишнина от Освобождението на България.
„Като историк аз самият дълго време вярвах на разпространената трактовка, че съшитото в Браила през 1877 г. от Стиляна Параскевова знаме, е първообраз на националния ни флаг. Колегите от РИМ преди години ни отвориха очите, като ни запознаха със съответните документи, свързани с възстановяването на оригинала на това знаме, на два пъти – през 1963 и последният път през 1912 г. При тях очевидно стана ясно, че трицветният багреник, превърнал се в национално знаме след Освобождението, е тъкмо изработеното в Стара Загора от вашия авторитетен даскал Христо Куртев и то наистина заслужава признание като първообраз на нашия национален флаг.“ , каза в Стара Загора проф. Пламен Митев.
Той поздрави колегите си от Регионалния исторически музей за усилията да възстановят знамето и популяризират идеята, позната досега само на ограничен кръг историци. „Много се надявам най-сетне да се каже ясно и категорично, че първообразът на националното знаме е именно знамето на старозагорските въстаници, направено през есента на 1875 година.“, добави проф. Митев. По думите му, истината все още се крие между редовете на националната научна книжнина и е слабо позната дори на специалистите.
За да популяризират тази истина, двамата братя художници Димо Генов и Михаил Косев за два месеца създават реплика на знамето на Старозагорското въстание от изкуствена коприна в бяло, зелено и червено, с размери 110х130 см. Лъвчето и кръстът с надписа „Свобода или Смъртъ“ са нарисувани върху памучна тъкан по начина, по който го е сторил през 1875 година учителят по краснопис и член на някогашния революционен комитет Христо Куртев. Оригиналът сега е част от постоянната експозиция на РИМ, подарен през 1907 г.
Зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова благодари на творците и подчерта, че едно от най-значимите събития за Стара Загора – шествието с 300-метровия национален флаг на 3 март, ще бъде предвождано от знамето на Старозагорското въстание и Самарското знаме. По време на кръглата маса журналистът Петър Драгиев представи научно-популярният сборник „Сакралните старозагорски знамена“, създаден съвместно с музея и посветен на „знаменния български град“ Стара Загора.
В продължение на два часа бяха дискутирани политическите борби на българите за национална независимост през втората половина на ХІХ в., участието в чети и легии, създаването на Революционен комитет по времето на Левски, Старозагорското и Априлското въстание и Руско-турската война през 1877-1878 г. „Сраженията край Стара Загора показаха на какво са способни уж неопитните български опълченци. Често ни се вменява, че сме получили свободата си „на тепсия“, но жертвите, дадени от българите са огромни“, каза по време на последвалите дебати проф. Митев. Той цитира последни проучвания, според които близо 55 000 мъже, жени и деца са били избити от башибозука и редовните турски части, само в районите на Стара Загора, Пловдив и Сливен са унищожени половината от жилищата, а 80 на сто от училищата и православните храмове са били опожарени.
„Величието на загиналите за свободата ни е, че те са знаели, че са обречени, затова се прекланяме пред тях. Умирали са мърцина, знаейки, че няма да победят. Днес сваляме шапка, за да се преклоним пред онези, излезли на бунт, знаейки, че от „тази работа“ нищо няма да излезе. Спомнете си, че Левски е велик, защото не е бил заплатен за своята дейност.“, коментира и проф. Андрей Пантев.

Шарапаните край Горно Брястово не са служели за вино

BanyШарапаните край Горно Брястово не са служели за вино. Шаманът слагал живо агне в тях и после му режел главата. Според мен в тези шарапани са правени жертвоприношения на животни и по кръвта им са гадаели и пророкували за бъдещето. Това за гроздето в шарапаните е абсолютна измислица на някой болен мозък, твърди 56-годишният алпинист Манол Иванов от село Горно Брястово в община Минерални бани. Дори археолозите разправят, че това е абсурдно, да качват гроздето тук, на високото. Ония хора са имали бъчви, в които можеш да се побереш целия. Не е имало никакво грозде, това са пълни глупости.
Край село Горно Брястово има много голяма концентрация на шарапани. Освен на хълма Пожарището, шарапани са регистрирани в местностите „Кара кая”, „Гарваница”, и „Аврамов камък”. В района се срещат и няколко почти напълно унищожени от иманяри подобни съоръжения различни по форми и размери. Съществуват различни хипотези за тяхното предназначение, съоръженията може би са били ползвани за рудодобив, а в даден период и за жертвени ритуали.