Помощ за Васил Стефанов ще събират в Минерални бани

BanyВ Минерални бани тече подготовка за благотворителна кампания в помощ на 31-годишния Васил Стефанов. Той страда от атрофия на мускулите след автомобилна катастрофа преди 12 години и се нуждае от незабавно лечение. От Пловдив го насочили към турската клиника „Адже Бадем”, където трябва да му поставят специална помпа на гръбначния стълб. С нея ще се вкарва лекарство, което ще отпусне всички нерви и ще помогне за раздвижването на мускулите. До атрофията се е стигнало, защото Васил от 12 години насам е на легло. Помпата струва 8 000 евро, отделно се заплаща и за операцията. Масажите за възстановяване могат да се осъществят в Павел баня.

Аязмо с лековита вода блика в Минерални бани

BanyМалка Богородица е християнизирано езическо мегалитно светилище, разположено на 200 m югозападно от античната и средновековна крепост Свети Дух, на територията на националния курорт Минерални бани. Аязмото е възникнало около извор с лековита минерална вода, бликнал от естествена кръгла дупка в монолитна скала. В наши дни изворът е каптиран, а водата му е изведена в голяма чешма, разположена на брега на близката Банска река.

Стъпката на Богородица в Минерални бани има лечебна сила

BanyСпоред местната легенда „Стъпката на Богородица “ в Минерални бани е била направена от Богородица, която стъпила тук с единия си крак, а с другия чак при манастира „Света Петка“ край Асеновград. Местните хора свързват стъпката с лечебна сила и посещават мястото, за да измолят цяр за болките си.

23 докладни записки прие Общинският съвет в Минерални бани

Bany14 докладни записки бяха включени първоначално в проекта за дневен ред на 16-ото редовно заседание на Общинския съвет в Минерални бани. То се проведе в Заседателната зала на общината. Преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 9 нови, а една, касаеща концесиите бе оттеглена.
Сред по важните проекти за решения бяха бюджетната прогноза за периода 2018, 2019 и 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Местните парламентарист решиха да предоставят превозни средства за нуждите на Общинско предприятия „Общинско горско стопанство Бряст лес”. Сред останалите докладни бяха такива, касаещи промени на начина на трайно ползване на мери и пасища, одобряване на ПУП-ПУР в селата Татарево и Минерални бани.

Фермерите в Минерални бани се пререгистрират за субсидии

BanyФермерите в община Минерални бани се пререгистрират за да получат субсидии Всички фермери, които искат да кандидатстват за субсидии, трябва да се пререгистрират до 28 февруари – съобщават от Министерството на земеделието. Ако не се пререгистрират и не докажат правното основание за ползване на земите си, стопаните нямат право да заявят площи за подпомагане през 2017 г.
За да се пререгистрират, фермерите или упълномощени от тях лица трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Важно е да се знае, че ако стопанинът се регистрира като земеделски производител за първи път, той лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба. Изискването за пререгистрация е валидно и за тези, които кандидатстват с проекти по програмата за селските райони.
За да получи субсидия, всеки фермер трябва да докаже и правно основание за ползване на земите си като представи нотариален акт или договор за наем или аренда, припомнят от Агроминистерството.

Общинският съвет в Минерални бани заседава утре

Bany14 докладни записки са включени в проекта за дневен ред на 16-ото редовно заседание на Общинския съвет в Минерални бани. То ще се проведе утре от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, информира председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.
Сред по важните проекти за решения са бюджетната прогноза за периода 2018, 2019 и 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Местните парламентаристи ще трябва да решат дали да предоставят превозни средства за нуждите на Общинско предприятия „Общинско горско стопанство Бряст лес”. Сред останалите докладни са промени на начина на трайно ползване на мери и пасища, одобряване на ПУП-ПУР в селата Татарево и Минерални бани.

Мехмед Лятиф представлява Минерални бани в листата на ДПС

BanyЙордан Цонев е водач на листата на ДПС за Хасковска област за предстоящите избори за народни представители, които ще се проведат на 26-ти март т.г. На втора позиция е Мехмед Атаман, а трети е бившият кмет на община Стамболово Маджид Мандаджъ. На четвърта позиция е поставен представителят на община Минерални бани Мехмед Лятиф, който в момента е председател на Общинския съвет. Пето място е отредено представителя на Младежката структура на ДПС – Хасково Мюмюн Мюмюн. Листата ще бъде регистрирана официално днес.

Забраниха улова на щука във водоемите в Минерални бани

BanyЗабраниха улова на щука във водоемите в Минерални бани. С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби и съответствие със Закона за рибарство и аквакултурите, ежегодно се въвеждат срокове на забрана за улова им през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти. На основание чл.32, ал.1 от ЗРА във водните обекти по чл. 3 , ал.1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1 от ЗРА. В тази връзка и в съответствие с Приложение № 1 от ЗРА срокът на забрана за улов на щука / Esox lucius/ е определен от 15 февруари до 30 април, поради периода на размножаването и.
В период на забрана по чл. 32, ал. 1 от ЗРА не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние. В случаите на улов по време на забраната по чл. 32, ал. 1, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от тяхното състояние.

Дивото сърце е част от светилищен комплекс над Минерални бани

BanyНад Националния курорт Минерални бани, край пътя за Кърджали има култово скално светилище с много щерни. Те са толкова много и толкова нагъсто разположени върху скалата, така че създават по-голяма наситеност на тези елементи отколкото на Белинташ. Местните хора наричат мястото Големия камък. В горната част на скалата има и ритуално кладенче във вид на сърце с добре изразен улей. Дълбочината му е около 30 см. Този рядко срещан скален елемент носи името „Скалата на дивото сърце”. Най-вероятно на светилището са били извършвани древни ритуали.

Консултации за определяне на СИК в Минерални бани

BanyКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер събира днес представителите на политическите партии на консултации за определяне съставите на СИК на територията на общината във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени за 26.03.2017 г.
Срещата ще се проведе днес от 14,00 часа в Заседателната зала на общинската администрация. При провеждане на консултациите представителите на политическите партии трябва да представят писмено предложение за съставите на СИК, съдържащо наименованието на партията или коалицията, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
Необходимо е още заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г. или копие от решение за образуването на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.